Kjemikalier
Kjemikalier

Aksjon mot feilmerking av rengjøringsmidler

Tirsdag 26. og onsdag 27. mai gjennomfører Arbeidstilsynet en landsomfattende tilsynsaksjon. Tema er krav til merking og bruk av kjemikalier i renholdsbransjen.

Publisert

- Renholdere har tre ganger høyere risiko for uførepensjon på grunn av hudlidelser enn andre yrker. Hvert år får arbeidstakere skader ved at de får etsende kjemikalier på hud og øyne, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Krav om merking, informasjon og opplæring

Hensikten med aksjonen er å sørge for at arbeidstakerne som jobber med renhold får tilstrekkelig informasjon om kjemikaliene de jobber med. I tillegg ønsker Arbeidstilsynet bedre informasjon på merkeetikettene og i sikkerhetsdatabladene.

Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn i rundt 170 virksomheter over hele landet i løpet av aksjonsdagene.

- Vi kommer til å sjekke om virksomhetene har oppdatert oversikt over de kjemiske stoffene de ansatte er utsatt for (stoffkartotek), og om arbeidsgiver gir ansatte opplæring om kjemisk helserisiko. Arbeidsgiver har også et ansvar for at ansatte som ikke behersker norsk får informasjon om kjemikaliene de til daglig jobber med på et språk de forstår, sier Finboe Svendsen.

Feilmerking - Konsekvenser for produsent/importør

Det brukes mange feilmerkede kjemikalier i renholdsbransjen. Dette gjelder særlig produkter som skulle vært merket etsende, og som enten ikke er merket i det hele tatt, eller som bare er merket som irriterende.

Et viktig mål med aksjonen er også å avdekke hvilke produsenter og importører som gir utilstrekkelig informasjon i sikkerhetsdatabladene og på merkeetikettene. Hvis tilsynene avdekker at produktet er feil merket vil dette bli fulgt opp overfor aktuell produsent eller importør. I verste fall kan Arbeidstilsynet forby omsettingen av kjemikaliet.

Powered by Labrador CMS