Illustrasjon kvinnelig renholder
Illustrasjon kvinnelig renholder

Regelhjelp for renholdsbransjen

Nettstedet Regelhjelp.no omfatter nå 57 bransjer, blant annet renholdsbransjen. Nettstedet viser vei til regelverk i HMS og internkontroll. Krav og regler blir presentert på en lettfattelig og oversiktlig måte.

Publisert

Nettstedet Regelhjelp.no er en veiviser til regelverk innenfor HMS og internkontroll. Nettstedet henvender seg spesielt til daglig leder og HMS-ansvarlige i små og mellomstore bedrifter. Regelhjelp.no er bransjetilpasset og gir brukervennlig informasjon for 57 bransjer.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nettstedet ble lansert i 2005 som en del av regjeringens satsing på Et enklere Norge.

Bak nettstedet står: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Statens Forurensningstilsyn og Nærings- og Handelsdepartementet

Du plikter å søke informasjon

Virksomheter har selv ansvar for å gjøre seg kjent med alt aktuelt regelverk. Mange bruker mye tid og ressurser på å holde seg oppdatert om hva som gelder for dem. Regelhjelp.no gjør denne jobben enklere.

På en lettfattelig måte ser virksomheten hvilke krav de må forholde seg til innenfor arbeidsmiljø, ytre miljø, matsikkerhet, industrivern, brann- og eksplosjonsvern etc. Det er prioritert mellom viktige og mindre viktige krav.

Du kan finne mer informasjon ved å besøke nettstedet her.

"
Powered by Labrador CMS