Ryggplager 2
Ryggplager 2

Råd om tilrettelegging på arbeidsplassen

International Research Institute of Stavanger (IRIS) har studert råd som fysioterapeuter og ergoterapeuter gir om tilrettelegging på arbeidsplassen.

Publisert

Tilrettelegging på arbeidsplassen er blitt et stadig viktigere virkemiddel for å hindre at ansatte blir syke, eller for å få sykmeldte tilbake i jobb.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Råd som ergoterapeuter og fysioterapeuter gir, spiller en viktig rolle når det skal tilrettelegges på arbeidsplassen. Blant annet for å velge riktige tilretteleggingstiltak.

Til nå har det imidlertid ikke vært lite kunnskap om hva disse rådene omhandler, og om det er konsensus eller enighet om disse rådene blant terapeutene.

Denne IRIS-studien viser at terapeutene gir et vidt spekter av råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen for ansatte med muskel- og skjellettplager.

Powered by Labrador CMS