Dag Terje Andersen

Mer er fleksible permitteringsregler

Fra 1. juli 2009 senker Arbeids- og inkluderingsdepartementet kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger under permittering til 40 prosent. Samtidig utvides avbruddsperioden under permittering på grunn av arbeid, uten at det påløper nye lønnspliktdager og ventedager før dagpengeutbetaling, fra fire til seks uker.

Publisert

- Dette er en ytterligere oppfølging av tidligere endringer i permitteringsreglene med sikte på å gi bedriftene økte muligheter til å beholde arbeidsstokken i en nedgangstid. Nå blir det også enklere å fordele både hele og delvise permitteringer på flere arbeidstakere, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

40 prosent

På bakgrunn av situasjonen på arbeidsmarkedet er kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger under permittering, senket til 40 prosent. Det legger til rette for mer fleksible permitterings¬ordninger og gjør det enklere å gjennomføre såkalt rullerende permitteringer.

Avbrudd i permitteringsperioden på grunn av arbeid i mer enn fire uker vil etter dagens regler innebære ny permittering, noe som betyr nye lønnspliktdager etter lønnspliktloven og nye ventedager før rett til dagpenger. Dette er bakgrunnen for å utvide avbruddsperioden til seks uker.

Kan fordeles på flere

Arbeidsgiver kan da fordele hele eller delvise permitteringer på flere personer over lengre perioder uten å bli belastet med kostnadene med nye lønnspliktdager. Samtidig slipper de permitterte nye ventedager før dagpenger blir utbetalt.

Endringene gjelder fra og med 1. juli.

Kilde: Pressemelding

Powered by Labrador CMS