Sykefravær
Sykefravær

- IA-avtalen bør ha sterkere fokus på forebygging

- Det kan være ulønnsomt å bygge ut tiltak og strategier for å få folk tilbake i arbeid, heller enn å fokusere på å unngå at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet, heter det i Sintefs evalueringsrapport om IA-avtalen.

Publisert

Sintef har i samarbeid med NTNU evaluert Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Gjennom avtalen forpliktet regjeringen og partene i arbeidslivet seg til å arbeide systematisk med tre mål:

1. Å redusere sykefraværet med minst 20 prosent.

2. Å få tilsatt langt flere med redusert funksjonsevne.

3. Å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet.

Sintef konkluderer i evalueringen som nå foreligger at det tredje delmålet er det eneste som er oppådd. Den gjennomsnittlige avgangsalderen har økt med et halvt år.

Sintef mener potensialet i IA-avtalen fortsatt er stort. IA-avtalen bør ha sterkere fokus på forebygging, heter det i rapporten. Videre skriver Sintef at en eventuell forlenget avtale i større grad bør målrettes og differensieres i forhold til type virksomhet og virksomhetenes størrelse.

Powered by Labrador CMS