Mobbing-illfoto2
Mobbing-illfoto2

Ansatte skal varsle

I Lyngdal kommune plikter de ansatte å varsle om interne kritikkverdige forhold.

Publisert

Det er Farsunds Avis som skriver at administrasjonsutvalget i Lyngdal kommune vedtok retningslinjer for intern varsling i juni i fjor. Retningslinjene forteller hvordan den enkelte skal gå fram for å si fra når noe ikke er bra. Det understrekes at det er ønskelig at det varsles - selv om det kan komme i konflikt med eller skade arbeidsgiverens interesser.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Utgangspunktet er at det kritikkverdige ikke må basere seg på sladder og ubegrunnede påstander.

Først blir det definert hva som regnes for kritikkverdige forhold i henhold til Arbeidsmiljølovens § 2-4.

Avisen skriver at varslingen kan dreie seg om mulige lovbrudd, brudd på interne rutiner og instrukser, eller vanlige normer. Det kan være alt fra mobbing, trakassering, diskriminering, brudd på arbeidsmiljøloven, forhold som kan true liv og helse, maktmisbruk, korrupsjon, underslag, tyveri, brudd på taushetsplikt, brudd på vedtatte verdier og etiske retningslinjer og økonomiske misligheter.

Politisk uenighet faller ikke inn under retningslinjene for varsling.

Alle ansatte skal følge en fast rutine for varsling, og formålet er blant annet at ledelsen får kjennskap om forholdene og dermed kan iverksette nødvendige tiltak.

Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes snarest, og dreier det seg om kritikkverdige forhold så skal det stoppes. Åpenhet og ærlighet anses som viktig, og det presiseres at kommunen trenger ansatte som sier fra. Det er dessuten mulig å være anonym og varsleren skal ivaretas på en god måte, rettssikkerheten til vedkommende skal ivaretas og behandles konfidensielt.

Vern mot hevnaksjoner ved varsling, eller det juridiske begrepet gjengjeldelse, er bestemt i lovens § 2-5 som fastslår at dette er forbudt. Det dreier seg om alle typer av trakassering, ubegrunnede omplasseringer, frata av arbeidsoppgaver, dårligere lønnsutvikling, oppsigelse og avskjed. Dersom det ikke forelå noe kritikkverdig likevel, er den ansatte vernet likevel hvis vedkommende har vært i god tro.

Alle varsel-saker samles og blir rapportert til kontrollutvalget to ganger i året. Hvorvidt varsling som et internt dokument kan unndras offentlighet, skal vurderes i forhold til reglene i offentlighetsloven.

Kilde: Farsunds Avis

Powered by Labrador CMS