Svalbard.jpg

Gjentar Svalbard-suksessen

Einar Skurdal og Birger Låche har i flere år hatt god oppslutning om sitt lederseminar på Svalbard, og i mars inviterer de igjen til seminar i isbjørnland.

Publisert

– Vi ønsker å samle personer som utøver ledelse i renholdsbedrifter eller offentlig sektor, til seminar i ledelse, forteller Einar Skurdal i Lilleborg Profesjonell.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Lederseminaret er lagt til tidsrommet 8.-11. mars neste år. I fjor var det stor rift om plassene, og Skurdal og Birger Låche var nødt til å si nei til personer som ønsket å delta. Denne gangen er påmeldingsfristen satt til 9. desember.

– Hvorfor er lederseminaret på Svalbard blitt en tradisjon?

–Vi har fått gode tilbakemeldinger på seminaret tidligere og ønsker å videreføre opplegget. Seminaret er med hensikt lagt til Svalbard fordi deltakerne her knyttes tett sammen både gjennom godt faglig opplegg, gruppeoppgaver og sosialt program, forklarer Skurdal.

Det er femte gangen radarparet Skurdal og Låche inviterer til renholdskurs i Longyearbyen på Svarbard. Som tidligere år er det ledelse innen renholdsbransjen som står sentralt under seminaret.

– Ved siden av det rent faglige, har vi fått tilbakemeldinger på at noe av det som oppleves som nyttig er muligheten til å bygge nettverk med andre i samme arbeidssituasjon og utveksle erfaringer, poengterer han.

Powered by Labrador CMS