NHOService_logo

Kurs i statistikk og prognose

Det skal igangsettes en ny statistikk for renholdsbransjen i NHO Service.

Publisert

Målet er å fremskaffe data til NHO Service sitt arbeid, spesielt når det gjelder konkurranseutsetting i offentlig sektor. Da er det helt avgjørende å ha grunnleggende statistikk, mener organisasjonen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den enkelte medlemsbedrift vil via web bli bedt om å registrere omsetning fordelt på ulike segmenter/bransjer, antall ansatte, sykefravær etc. På basis av dette vil man så få tilbakemelding på egne markedsandeler målt mot resten av markedet i regionen, egne sykefraværstall målt opp mot resten av bransjen i regionen etc.

NHO Service vil derfor gi opplæring i å besvare statistikken. Samtidig vil de gi innføring i bruk av et gratis nytt egenutviklet excel-verktøy som setter medlemsbedriftene i stand til å estimere potensial for kantiner og renhold i alle landets kommuner og fylker.

KURS I OSLO

Tid: Onsdag 18. mars kl 13.00 - 16.00

Sted: NHO Service lokaler i Næringslivets Hus på Majorstuen, Oslo

KURS i BERGEN

Tid: Onsdag 1. april kl 10.00 - 13.00

Sted: Det Hansiatiske Hotell, Bryggen, Bergen

I Bergen vil det bli et påfølgende medlemsmøte kl 14.00 - 18.00 med middag etter møtet.

Powered by Labrador CMS