Byggarbeid
Byggarbeid

Ny, revidert byggherreforskrift

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatte 3. august 2009 ny, revidert byggherreforskrift.

Publisert

Formålet med revisjonen har vært å oppnå en mer effektiv forskrift som på en bedre måte kan bidra til økt seriøsitet i bygge- og anleggssektoren. Fortsatt er dette en bransje som er spesielt ulykkesutsatt.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Gjennom den nye reviderte byggherreforskriften har vi fått på plass et godt verktøy for å bedre helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene i byggebransjen, sier statsråd Dag Terje Andersen.

Arbeidet med revisjonen har vært ledet av Arbeidstilsynet, og har foregått i tett samarbeid med arbeidslivets parter, bransjeorganisasjonene og andre sentrale aktører.

- Arbeidet med den nye forskriften er et eksempel på at partene i arbeidslivet, bransjeorganisasjonene og myndighetene i samarbeid kan komme fram til gode løsninger. Sammen med de andre tiltakene regjeringen har satt i verk, vil forskriften også være et viktig bidrag i kampen mot sosial dumping, sier statsråden.

Den reviderte forskriften tar særlig sikte på å tydeliggjøre byggherrens ansvarsområde når det gjelder HMS. I tillegg er forskriften omstrukturert, slik at kapitlene nå er inndelt etter aktører i byggeprosessen og ikke som tidligere etter de ulike fasene i prosjektet.

Det er også utarbeidet en omfattende veiledning til forskriften. Dette har vært et sterkt ønske fra mange av aktørene i bransjen og vil bidra til bedre tilgjengelighet for brukerne.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Powered by Labrador CMS