Klasserom

Skitne skoler i Halden

I Halden vurderer kommuneoverlegen strengere pålegg dersom renholdet av skolene ikke blir radikalt forbedret.

Publisert

Etter at helseetaten har foretatt en inspeksjon av renholdet ved samtlige grunnskoler i Halden er kommuneoverlege Halvard Bø rystet over det dårlige renholdet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Lov om miljørettet helsevern sier klart at skolearealene skal holdes rene. Det er ikke tilfellet ved mange skoler i Halden i dag. Det varierer noe fra skole til skole, men i det verste tilfellet har det vært snakk om å stenge deler av skolen. Rapporten er oversendt kommunen og vi forventer at det tas nødvendige grep. Skjer ikke det, må vi med loven i hånd gå hardere til verks, sier kommuneoverlegen til Halden Arbeiderblad.

Avisen skriver at det er en strid mellom renholdsselskapet Elite Service Partner og kommunen om forståelse av kontrakten og om kvaliteten på rengjøringen. I fjor høst varslet kommunen selskapet om at kontrakten ville bli oppsagt dersom forholdene ikke bedret seg. I et svarbrev bestrider selskapet kommunens synspunkter.

Powered by Labrador CMS