Miljøfyrtårn.jpg

Romerikes første Miljøfyrtårnsenter

Lillestrøm Torg har lenge hatt miljøet på agendaen for at Romerikes innbyggere skal få hjelp til å ta miljøbevisste valg på handlerunden. I dag mottok senterledelsen et bevis på at senteret kan smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn. Et vitnesbyrd på at senteret er et forbilde når det gjelder vektlegging av miljø og bærekraftig utvikling i den daglige driften.

Publisert

Hele 10 butikker på Lillestrøm Torv er nå miljøsertifisert. Alle har stilt opp og lagt ned en utrolig innsats for å få dette til. Men det er viktig å påpeke at dette bare er starten på en langsiktig prosess, sier Laila Sønstevold, senterleder på Lillestrøm Torv. (Oppe fra høyre; Ingemar Bjørnøy fra Ica Nær, Thomas Steen-Gundersen fra Lillestrøm Torv (bakerst), Elisabeth Thune fra Lillestrøm Torv, Sylvi Hermansen fra Princess, Anne Bergsjø fra Ark Bokhandel, Mariann Sørensen fra Taxi, Lasse Ahlsen fra Brio, Ørjan Hansen fra Musikkverket, Inger Lise Christiansen fra Esthetique, Anne Johansen fra Christiania Glasmagasin, Birgit Børter fra PM og Laila Sønstevold (foran) fra Lillestrøm Torv).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ved overrekkelsen av sertifiseringsbeviset i Skedsmo Rådhus, sa senterleder Laila Sønstevold at det per nåværende tidspunkt er 10 butikker i tillegg til senterdriften som er miljøsertifisert, og at dette bare er starten.

- Først vil jeg si at det er en stor glede for meg å stå her i dag. Slik jeg vurderer det, handler miljøarbeid i stor grad om å skape og endre holdninger i takt med økt kunnskap. I vårt tilfelle startet det holdningsskapende arbeidet for snart to år siden da vi begynte å kartlegge senterets ulike driftsområder. At vi nå er Miljøfyrtårn-sertifisert er selvsagt svært gledelig, og det ligger et grundig arbeid bak. Men det er viktig å påpeke at dette kun er starten på et langsiktig og målrettet miljøarbeid. Vi skal sette oss nye mål, og arbeide aktivt for å innfri disse i årene som kommer, sa hun.

150 000 kilowattimer spart

Lillestrøm Torv er en stor aktør, og har muligheten til å påvirke i riktig retning ved å være bevisst på hva som kjøpes inn og hvordan virksomheten drives. Miljøsertifiseringen stiller omfattende krav til miljøprestasjon, og innebærer forbedringer på klimaområdet, som innenfor avfallshåndtering og energiforbruk. Senteret er også medlem at Svanens innkjøperklubb, og stiller dermed krav til leverandører av produkter og tjenester om miljøvennlige innkjøp.

- Lillestrøm Torv har høyt fokus på miljø. Blant annet ved å kontinuerlig oppdatere innkjøps-, avfalls- og ENØK-instruksen. Det er god styring på energibruken ved at belysning, ventilasjon og varme styres ut fra tid så vel som behov. Lillestrøm Torv har et energiforbruk per kvadratmeter som er lavere enn de fleste kjøpesentre i Norge. Likevel har vi så langt i 2009 greid å spare 150 000 kilowattimer i det ene bygget. Vi har en rekke avfallsminimerende tiltak. For eksempel sorteres hele 15 fraksjoner ut for gjenvinning, sa Laila Sønstevold.

Butikk sertifiseres

Hele 10 butikker på Lillestrøm Torv er nå Miljøfyrtårnsertifisert. Laila Sønstevold synes det er spesielt morsomt at butikkjeden Esthetique nå har sin første sertifiserte butikk i senteret hun råder over.

- Ikke noe er bedre enn at vi kan bidra til iverksettelsen av en positiv trend. Esthetique begynner sitt omfattende sertifiseringsprosjekt hos oss. Det kvalifiserer til en fjær i hatten for daglig leder hos Esthetique på Lillestrøm. Det har vært et samlet engasjement på senteret for miljøet. Alle har stilt opp og lagt ned en utrolig innsats for å dette til. Som sagt er det bare starten på en langsiktig prosess. På sikt skal bare det å legge handleturen til Lillestrøm Torv være et miljøriktig valg, sa Laila Sønstevold.

De 10 butikkene som er Miljøfyrtårnsertifisert, er Ark Køhns, Christiania Glasmagasin, Esthetique, Ica, Brio, Lindex, PM, Musikkverket, Princess og Taxi.

Fakta om Miljøfyrtårn-sertifiseringen

Miljøfyrtårn er en miljøledelse tilpasset små- og mellomstore bedrifter. Systemet fokuserer på både indre og ytre miljø. HMS og internkontroll er viktige faktorer, men det samme er avfall, energi, transport, materialbruk og innkjøp. For å bli godkjent som Miljøfyrtårnbedrift, må bedriften oppfylle flere krav innenfor ulike områder. Bedriften må også lage en handlingsplan og definere ulike miljømål. Hvert år må bedriften fylle ut en miljørapport som sendes til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Totalt har 1470 bedrifter og kommunale virksomheter i dag et gyldig Miljøfyrtårn-sertifikat.

Kilde: Pressemelding

Powered by Labrador CMS