Arbeidsmiljø

Nye aktivitets- og rapporteringsplikter

Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har i flere år hatt en aktivitetsplikt i forhold til likestilling mellom kjønnene. Fra 1. januar 2009 har de tilsvarende aktivitets- og rapporteringsplikter mht nedsatt funksjonsevne og etnisitet, religion, m.v. FFO tror dette kan være et viktig tiltak for at flere funksjonshemmede kan komme inn i arbeidslivet.

Publisert

Barne- og likestillingsdepartementet skriver på sin nettside at arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Aktivt betyr at en skal iverksette konkrete tiltak.

- Målrettet betyr at en skal definere målet for arbeidet og hvem som er ansvarlig.

- Planmessig betyr at en skal utarbeide og følge en bevisst strategi.

Plikten handler blant annet om rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering.

Nedsatt funksjonsevne

- Plikten omfatter alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte. Den gjelder også offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner innenfor sine virkefelt.

- Det skal rapporteres i årsberetningen på tiltak som fremmer likestilling og hindrer diskriminering.

Universell utforming

Universell utforming er utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

- Plikten omfatter all offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten.

- Det skal arbeides aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten.

Powered by Labrador CMS