Sota data

Kalkyleprogram for renholdsplanleggere

Sota Data har lansert en ny versjon av sitt planleggingsverktøy Sota Planning Tool. Kalkyleprogrammet kan beregne alle generelle oppdragstype og metoder innen renhold.

Publisert

Den nye versjonen heter 2.12, og integrert i systemet er det et tegneprogram som heter Sota Planning Draw.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette gir funksjoner som skal gjøre registreringsjobben enklere og bidrar til en mer presis pris- og kostnadskalkyle.

Les også: Skovly-Gruppen tilbyr dataverktøy for renholdsplanlegging

Kan brukes som renholdsplaner

Det integrerte tegnesystemet kombinert med kalkyle gir mulighet for å synkronisere dataene.

Det betyr at tegningene kan benyttes som renholdsplaner ettersom du kan foreta alle romregistreringer i tegnesystemet. Når tegningene er ferdig utarbeidet, synkroniserer du dataene med kalkylen slik at alle beregninger kan foretas.

Det er også mulig å legge inn tekstbokser eller andre standardelementer. Informasjon i kalkyle- og tegningsprogram blir for øvrig synkronisert automatisk begge veier.

Fargekoder for gulv og frekvens

Sota Planning Tool kan også vise tegningene på forskjellig detaljnivå.

For eksempel fargekoder for de ulike gulvbelegg og renholds- og tilsynsfrekvenser.

Antall kvadratmeter for hvert enkelt rom vises også.

Gir oversikt og kalkyler for kostnader

Programmet er etter firmaets mening et godt verktøy for alle bedrifter som driver renhold i egen regi.

Firmaet peker på fordeler som god kostnadsoversikt med separate pris- og kostnadskalkyler samt detaljerte oversikter og tabeller.

"
Powered by Labrador CMS