Kristin Halvorsen

Vil forenkle reglene for renholdshjelp i hjemmet

Regjeringen vil gjøre det enklere å benytte seg av hjelp til blant annet renhold i hjemmet.

Publisert

Finansminister Kristin Halvorsen vil gjøre regelverket rundt arbeidskraft i private hjem enklere. 60 000 kroner kan bli det gyldne tallet for private arbeidsgivere:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

To nye grenser

I dagens forslag til revidert nasjonalbudsjett, vil regjeringen øke grensen for fritak for arbeidsgiveravgift fra 50 000 kronber til 60 000 kroner. Det betyr man kan ha blant annet vaskehjelp hjemme for inntil 60 000 kroner i året uten å betale arbeidsgiveravgift.

Beløpsgrensen skal være 60 000 kroner også når det gjelder muligheten til å ha bare ett oppgjør for skattetrekk i året. I dag er grensen for å benytte seg av denne ordningen på 30.000 kroner.

Det betyr at man kan gjøre opp forskuddstrekket én gang i året når man har hjelp i huset som ikke koster mer enn 60.000 kroner i året.

Forenkler reglene

Regjeringen vil forenkle regelverket slik at det ikke lenger opereres med forskjellige beløpsgrenser for ulike ordninger. 60 000 kroner kan derfor bli det eneste tallet private arbeidsgivere trenger å huske.

Hensikten med forenklingen skal være at det skal bli enklere å forholde seg til regelverket, og at det skal bli mindre kontorarbeid for private arbeidgivere. Regjeringen håper også at færre skal bli fristet til å benytte seg av svart arbeidskraft.

- Dette vil gjøre det lettere å få oversikt over arbeidsgiveransvar, skatte- og avgiftsregler som følger med å få hjelp i hjemmet til barnepass, vasking og annet, sier finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS