rent eller ikke rent

Ny veiledning til NS-INSTA 800

Pronorm gav nylig ut veiledningen "Rent eller ikke rent?", som er en veiledning for bruk av standarden NS-INSTA 800.

Publisert

Hensikten er å gjøre det lettere å komme i gang med standardisering og kontroll av renholdet, og å gjøre det enklere å bestemme kvalitetsnivå.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ment for flere parter

Veiledningen er primært skrevet for kjøpere av renholdstjenester og for dem som utfører renhold, enten de er fra renholdsbedrifter eller i egen regi. I tillegg er den ment å være av interesse for andre typer kunder og leverandører av renholdstjenester.

Vektøy for renholdsavtaler

Sammen med NS-INSTA 800 og kontraktsstandarden NS 8431 skal veiledningen gi et godt grunnlag for å inngå og følge opp renholdsavtaler.

I arbeidet med å utarbeide NS-INSTA 800 har det vært norsk representasjon fra LO, Teknologisk Institutt, Høgskolen i Akershus, SINTEF Byggforsk, NHO Service, Lilleborg, RENØK/Buskerud fylkeskommune, Norsk Renholds-teknisk forening, Norsk Arbeidsmannsforbund og Fagforbundet.

Les mer om veiledningen her

"
Powered by Labrador CMS