Furulund_ute

Et uinteressant forslag

Forslaget om enklere regler for hjemmeservicetjenester er ikke godt nok, mener Administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service.

Publisert

Petter Furulund tror et slik tiltak bare vil føre til kortmetiske forandringer i en bransje som trenger sterkere lut:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Det eneste som vil gjøre at færre kjøper svart arbeidskraft, er å gjøre tjenestene billigere. Det kan vi oppnå med å innføre skattefradrag, i likhet med våre naboer i Sverige og Finland, sier han til Renholdsnytt.

- Formidable resultater

I Sverige ble ordningen med skattefradrag innført i fjor, og på et år har 52 000 familier kjøpt hvite hjemmetjenester. Året før var tallet 6 000.

Furulund har nettopp kommet tilbake fra Helsinki, der han har fått presentert svenske og finske evalueringer av fradragsordningen.

- Resultatet er helt formidabelt. Det hvite markedet har økt enormt, samtidig som det har ført til at Sverige nå har 9 300 personer som jobber hvitt i hjemmeservicebransjen. Undersøkelser viser at to tredjedeler av disse tidligere var arbeidsledige, forteller han.

- Betydningsløst

Han påpeker at personer fra de fleste samfunnslag benytter seg av fradragsordningen, og er ikke i tvil om at en slik ordning også er nødvendig her.

Dersom Finansministerens forslag om regelforenklinger og økt grense for arbeidsgiveravgift gjennomføres, tror han det vil ha lite å si for bransjen:

- Når ingen vil kjøpe hvitt på grunn av prisen, har det lite å si om man forenkler litt på reglene. Dette forslaget kan i verste fall bare fungere som en lynavleder for det som virkelig kunne ordnet opp. Det debatten dreier seg om er ikke hvor kompliserte reglene er, eller hvor høy arbeidsgiveravgiften er. Det dreier seg om skatt, og det dreier seg om å bli synliggjort som arbeidstager, avslutter Furulund.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS