HSHLOGO

Klimanøytraliserer

HSH klimanøytraliserer organisasjonen gjennom kjøp av klimakvoter.

Publisert

På bakgrunn av opplysninger om flyreiser, bruk av firmabiler, strømforbruk og restavfall, har HSH beregnet hvor mye Co2 organisasjonen slipper ut årlig. Resultatet ble 205 tonn, og gjennom å kjøpe klimakvoter tilsvarende denne mengden, kompenserer organisasjonen nå for egne utslipp.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Klimabevissthet

HSH har gjennomgått klimasertifisering etter ACAM-modellen, som skal bidra til at organisasjonen arbeider for å redusere egne utslipp, og øker bevisstheten omkring klima.

Modell for sertifisering

ACAM står for Advisory (rådgiving, miljømarkedsføring, designelementer, PR/informasjon.), Calculation (klimarevisjon, modeller og metoder for å beregne bedriftens utslipp av CO2), Administration (kvalitetssikrer aktuelle kvotetyper, kjøper inn avtalte årlige volumer og forvalter disse på egne klientkontoer) og Monitoring (Oppdatering til kunder om kvotesystemet, de ulike prosjekter, markedspriser og annen relevant informasjon)

Kompenserer med kvotekjøp

Klimasertifiseringen innebærer at man gjennom kjøp av FN-godkjente klimakvoter kan kompensere for de utslippene man ikke klarer å redusere.

De som gjennomfører ACAM-modellen velger selv om de ønsker å bli 100 prosent karbonnøytrale, eller om de bare vil karbonnøytralisere deler av virksomheten eller prosjekter.

Handelen med utslippskvoter innen EU startet den 1. januar 2005, og fra 2008 kan alle land som har undertegnet Kyotoprotokollen delta.

"
Powered by Labrador CMS