vaskeri_colourbox

Svanemerker vaskeriene

Vaskerikjeden TekstilPartnerNor har tilpasset hele driften til Svanens miljøkrav. Resultatet er reduserte klimautslipp og lavere mengder kjemikalier i driften.

Publisert

Vaskerikjeden TekstilPartnerNor (TPN) er dermed første kjede med svanemerkede industrielle vaskeritjenester.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Svanemerking av store vaskerier er konkrete klimatiltak - og et godt eksempel på hvordan Svanens krav har betydning for både klimautslippene og for bedriftens totale miljøpåvirkning, sier direktør Alvhild Hedstein i Miljømerking.

Kundene stiller miljøkrav

Selskapets formål er å være den naturlige leverandør av tekstiltjenester, til storforbrukere både innen hotell og helse i Norge,

TPN leverer vaskeritjenester til storforbrukere innen hotell og helse i hele Norge, og blant kundene er hotellkjedene Rica, Radisson, Thon og Norlandia.

Hotellenes mål om miljøtilpasset hotelldrift har bidratt til at de har stilt krav om svanemerket tekstilvask. Dette var startskuddet TPN trengte for å starte den krevende prosessen med å oppfylle Svanens miljøkrav.

Rent tøy med miljøbelastning

Vask av såkalte yrkestekstiler belaster miljøet uansett hvordan vaskeprosessen gjennomføres. I tillegg til et høyt forbruk av energi og vann, belaster vaskerier miljøet gjennom kjemikalier som kan skade organismer i vann når de slippes ut med avløpsvannet.

Den offisielle nordiske miljømerkeordningen Svanen har imidlertid utarbeidet spesifikke miljøkrav for vannbaserte vaskerier. Miljømerking av vaskeprosessen skal fremme de vaskeprosessene som skader miljøet minst.

TPN har bidratt til at virksomhetens leverandør av vaskemidler har kuttet ut bruken av nærmere 100 tonn med optiske hvitemidler og fargetilsetninger.

Hvilke krav stiller Svanen?

Det nordiske miljømerket Svanen bidrar til at vaskerier:

  • reduserer energiforbruket til vannoppvarming og drift
  • reduserer forbruket av vann
  • belaster miljøet mindre gjennom skadelige kjemikalier
  • sørger for miljøtilpasset emballasje, pakking og distribusjon av tekstiler og vaskemidler vasker tøyet på en skånsom måte for å unngå slitasje

Mindre energi - lavere CO2-utslipp

Vaskeprosessen i vaskerier for yrkestekstiler er tradisjonelt svært energikrevende. TPN har imidlertid gjort en innsats for å redusere energiforbruket i vaskeriene sine:

TPN forventer i 2008 en produksjon på 29.000 tonn tøy. Fra 2006 til i dag har vaskerikjeden redusert det gjennomsnittlige energiforbruket per kilo tøy med 18 prosent.

Et av vaskerikjedens vaskerier har erstattet bruken av olje med fjernvarme basert på biogass, og tre vaskerier har erstattet olje med propan.

Med basis i EUs energimiks, betyr dette at TPN har sørget for å redusere CO2-utslippene tilsvarende 3800 personbiler årlig - og kjeden sparer nærmere fem millioner kroner i året i strømutgifter.

TPN sier at de ved overgang fra konvensjonelle vaskerianlegg til moderne industrielle anlegg med miljøkrav kan redusere CO2-utslippene tilsvarende 22.500 personbiler.

Mindre vann

Gjennom å redusere vannforbruket med 57 millioner liter, vil TPN spare nærmere fire millioner kroner i årlige vannutgifter.

TekstilPartnerNor regner med at investeringen i vannsparing og strømsparing blir mer og mer lønnsom med økte priser på strøm og vann

Hele prosessen

Miljøkravene til et svanemerket vaskeri omfatter alle prosesser i vaskeriet. Både energiforbruk, vannforbruk, utslipp til luft og vann, valg av vaskemidler, avfallshåndtering og interne rutiner og rapportering blir vurdert av Miljømerking før Svanen tildeles.

(Ecolabel.no)

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS