ringsaker_logo

Prosjekt for service og rekruttering

Ringsaker kommune setter i gang et eget pilotprosjekt for å forene voksenpedagogisk senters oppgave med norskopplæring og kvalifisering til arbeidslivet, og renholdsavdelings behov for rekruttering av service- og renholdsmedarbeidere.

Publisert

Vi ser for oss en vinn vinn situasjon for alle involverte. Målet er en vellykket prosess som skal lede fram til at kandidatene blir både språklig og faglig kvalifisert for arbeidslivet, kan skrives ut av programmet og tre inn et selvstendig og fast tilsettingsforhold, for eksempel i renhold, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De i alt åtte kandidatene følges opp med en fadderordning fra renholdsavdelingen – der det er tett kontakt mellom lærere og de som leder renholdet.

Systemet er bygget opp slikt at Voksenpedagogisk senter bidrar til undervisning om det norske samfunnet, mens renholdsavdelingen bidrar med det yrkesfaglige opplæringen og språktreningen.

Powered by Labrador CMS