Linda C. Hofstad Helleland.

Vil gjøre som svenskene

Etter at Sverige innførte skattelette for hjemmeservicetjenester i juli i fjor, har etterspørselen i renholdsmarkedet økt betraktelig. Nå vil Høyres kvinneforum ha samme ordning her til lands.

Publisert

Intensjonen er å få ned forekomsten av svart arbeid, og å gjøre renholdstjenester mer tilgjengelig.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Gjennom en slik ordning blir store mengder svart arbeid hvitt, det vil bli betalt mer skatt til fellesskapet, og arbeidstagerne får rettigheter og pensjonspoeng. Dessuten vil det bli enklere for familier som har ønsket å engasjere hjelp, men som har vegret seg på grunn av det svarte markedet, sier leder for Høyres kvinneforum, Linda C. Hofstad Helleland i en pressemelding.

Gode resultater i Sverige

Sverige innførte skattelette for renholdstjenester i juli i fjor, og lokaltidningen.se skriver at etterspørselen har økt kraftig flere steder. I tillegg har antall enkeltmannsforetak som tilbyr rengjøring- og omsorgstjenester blitt firedoblet i løpet av et halvt år.

Helleland peker også på andre resultater skattelette har gitt:

- Ordningen er gjennomført i flere europeiske land, og har ledet til betydelig mindre svart arbeid. Det har gitt pensjonspoeng for lavtlønte kvinner, og økt status og bedret arbeidsforhold for - fortrinnsvis - kvinner som arbeider med rengjøring og annen hjelp i hjemmet.

HSH håper også

Også HSH har ytret sitt ønske om skattefradrag på hjemmeservicetjenester, og mener det er et viktig tiltak for å få ned omfanget av det svarte arbeidet. Les mer om HSHs forslag her.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS