colourbox_samtale
colourbox_samtale

Tospråklige som bindeledd

I Boston er tospråklige ungdommer med på å bedre arbeidsmiljøet blant innvandrere i renholdsbransjen.

Publisert

Ved å bruke tospråklige ungdommer som kontaktledd, får renholderne med innvandrerbakgrunn en enklere arbeidsdag.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Vi har hatt stor suksess med å bruke tospråklige ungdommer, teen-educators, som kontaktleddet til innvandrere. De blir trent i å identifisere arbeidsmiljøproblemer, og kan formidle dette videre til både arbeiderne og til dem som kan ta tak i problemet. De intervjuer de ansatte om deres arbeidsforhold, og vi får gode svar fordi det er enklere å uttrykke seg på sitt eget språk, sier professor David M. Gute fra Tufts University i Boston til Videncenter for arbeidsmiljø.

Bevisst på farer

Proffessoren har i likhet med danske NFA forsket på innvandrere i rengjøringsbransjen, og har i hovedsak rettet seg mot kvinner som arbeider med rengjøring av private hjem i byen Sommerville.

- Vi har gjennomført et prosjekt i samarbeid med blant annet universitetet, innvandrernes egne organisasjoner i lokalsamfunnet, og den statlige myndighet for arbeidsmiljø. Formålet er å lage en årlig vurdering som skal registrere utviklingen blant innvandrere i byen når det gjelder å være bevisst på farer på egen arbeidsplass.

Engasjerer seg

Gjennom arbeidet har det kommet frem at farlige arbeidsrutiner og arbeidsforhold er overrepresentert i innvandrermiljøer.

- Mange innvandrere reagere på dette, og er politisk engasjert for å gjøre noe med det.

Kartlegger også svart arbeid

I motsetning til NFAs feltarbeid, som fant sted hos rengjøringsfirmaer med ordnede forhold, retter den amerikanske forskningen seg også mot svart arbeid i private hjem. Enkelte av renholderne har dessuten status som illegale innvandrere.

"
Powered by Labrador CMS