Kristin Halvorsen
Kristin Halvorsen

Skattefradrag er ikke løsningen

Regjeringen vil gjøre det enklere å benytte hvit arbeidskraft i hjemmet, men Kristin Halvorsen tror ikke skattefradrag på husholdstjenester er løsningen.

Publisert

Finansminister Kristin Halvorsen er negativ til forslaget fra Høyre om en ordning med skattefradrag for renholdstjenester i hjemmet, og tror en slik ordning bare vil komme de mer ressurssterke i samfunnet til gode.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- I mange husholdninger vil det ikke være økonomisk rom for slike kjøp, selv med en skatterabatt på 28 prosent på deler av utgiftene, sier hun.

- Vil gi økt press

Halvorsen tror en fradragsrett vil føre til økt etterspørsel etter de tjenester som omfattes av ordningen, og at det vil bety økt press i arbeidsmarkedet i disse sektorene.

Hun mener at en slik ordning ikke vil være særlig effektiv i klampen mot svart arbeid, og peker på at det ikke bare er prisen alene som avgjør i husholdningers valg om å kjøpe slike tjenester svart eller legalt.

- Og for den store delen av dette tjenesteområdet som allerede er hvitt, vil innføring av fradragsrett bare bety en skattelettelse og at fellesskapet taper inntekter, sier finansministeren.

Andre løsninger

Kampen mot svart arbeid tror hun heller kan vinnes gjennom at regelverket for private arbeidsoppdrag i hjemmet blir enklere å forholde seg til. Dette er et av målene når finansdepartementet nå holder på med en samlet gjennomgang av regelverket.

Gjennomgangen inkluderer en samordning av arbeidsgiveravgiftreglene, og i reglene for hvordan man betaler forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

"
Powered by Labrador CMS