colourboxgummihansker
colourboxgummihansker

Mentalt krevende bransje

Andelen ansatte med psykiske problemer er langt høyere i rengjøringsbransjen enn i andre bransjer. Tidspress, belastende arbeidsstillinger og dårlige sjefer er noe av det som går på helsa løs.

Publisert

- Rengjøringsarbeidere har dobbelt så stort sykefravær som andre faggrupper, og risikoen for å ende opp med uføretrygd er større enn i andre bransjer. Det kan henge sammen med at rengjøringsbransjen trekker til seg mange kvinner med dårlig helse, sier Migle Gamperiene ved Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mange med psykiske problemer

Gamperiene har forsket på arbeidsmiljøet for ufaglærte kvinner innen ulike bransjer. Hun presenterte noen av funnene på danske NFAs (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) temadag om innvandrere i renholdsbransjen.

Av en gruppe på 423 rengjøringsassistenter oppgav 17,5 prosent at de hadde psykiske problemer, mot 8,4 prosent i alle yrkesgruppene samlet. Det som gir mest problemer er tidspress, dårlige sjefer og dårlige forhold til kollegene.

- Vi konkluderer med at helse og fysisk arbeidsmiljø henger sammen. Det er tydelig sammenheng mellom helse og psykososiale og organisatoriske forhold på arbeidsplassen, sa Migle Gamperiene.

Lav status

Den norske forskningen har gjort samme funn som dansk feltarbeid i renholdsfirmaer har gjort: At renholdsbransjen er en lavstatus-bransje, fordi den er lett å komme inn i og fordi den ikke krever utdanning. Kvinnene har lav inntekt, og få muligheter for innflytelse i sin egen arbeidshverdag.

- Men selv om det er enkelt å komme inn, så minker antall arbeidsplasser for ufaglærte. Dette gir seg til uttrykk i den stigende arbeidsledigheten blant ufaglærte i Norge, sa Gamperiene.

Dårlige ledere

Nøkkelpersonen for å oppnå bedre arbeidsmiljø er ifølge Gamperiene den nærmeste lederen. Problemet er imidlertid at flere av lederne i renholdsbransjen er personer som er blitt forfremmet kun på bakgrunn av flere års erfaring. Utdanning innen ledelse er dermed en mangelvare.

"
Powered by Labrador CMS