rengjøring,sosial dumping, colourbox
rengjøring,sosial dumping, colourbox

Konferanse om sosial dumping

NAF og LO arrangerer konferanse om sosial dumping i renholdsbransjen.

Publisert

Les også: Nettsted mot sosial dumping

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den 30. september inviteres tillitsvalgte og ledere i renholdsbransjen til konferanse om sosial dumping.

Konferansen vil finne sted i Los lokaler, og skal ta opp ulike temaer og problemstillinger:

Direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet skal snakke om de nye rammebetingelsene for offentlig sektor, med vekt på terskelverdier i anbudsprosesser, påseansvar, medbestemmelse og innsynsrett.

Statsråden kommer

Hvordan kommunen kan møte utfordringene, og hvordan den kan oppfylle sitt kontrollansvar, vil også bli temaer.

Line Eldring fra Fafo vil legge frem forskning om arbeidsinnvandreres levekår.

Andre bidragsytere i konferansen er statsråd Bjarne Håkon Hansen, Forbundsledere Jan Davidsen og Erna Dynge, Administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service, Bjørn Johnsen i Fagforbundet i Bærum og Rådgiver Børre Pettersen i LO.

Les mer om konferansen her.

"
Powered by Labrador CMS