grønt blad_colourbox

Regjeringen krever grønn handling

- Alle statens innkjøp må bli miljøvennlige. Det krever Regjeringen i et brev til alle statlige virksomheter, KS, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmennene.

Publisert

I brevet, som er undertegnet av de tre statsrådene Heidi Grande Røys, Erik Solheim og Magnhild Meltveit Kleppa, skisseres også hvordan staten skal bli miljøvennlig.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Staten i førersetet

Utgangspunktet for kravet er Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, som ble lagt fram juni 2007.

- Staten skal sitte i førersetet, men vi vil legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner følger opp. Forutsetningene for å lykkes med handlingsplanen er at alle virksomheter tar sin del av ansvaret, sier kommunal- og regionalminister Meltveit Kleppa.

Kraftig kutt i renholdskostnader

Statssekretær Wenche Lyngholm (SV) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet mener Forsvarsbygg har gått foran som et godt eksempel på hvordan offentlige etater kan spare både penger og miljøet:

- Ved å gå gjennom renholdsrutinene, kuttet Forsvarsbygg kjemikaliebruken med 60 000 liter i året. Dessuten ble forbruket av plastposer til avfall redusert med 86 prosent, noe som førte til 17,2 millioner tonn mindre avfall. Totalt ble renholdsbudsjettet redusert med 50 millioner kroner, sier Lyngholm til NTB.

En samfunnsdugnad

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for ca 300 milliarder kroner årlig. Staten alene kjøper inn for over 100 milliarder.

- Dette gir oss en markedsmakt vi må bruke til å fremme miljøvennlige løsninger, en samfunnsdugnad alle offentlige virksomheter må delta i, sier fornyings- og administrasjonsminister Grande Røys.

Økt miljø-etterspørsel

Miljøverndepartementet har et hovedansvar for miljødelen i handlingsplanen, og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mener miljøbevisste innkjøp ikke bare kan bli et viktig verktøy i klimapolitikken, men også være til fordel for næringslivet.

- Etterspørselen etter slike varer er sterkt voksende globalt, og miljøbevisste innkjøp i offentlig sektor kan bidra til et mer konkurransedyktig næringsliv i dette markedet, sier Solheim.

Støttetjeneste etableres

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) vil få ansvaret for å følge opp handlingsplanen, og bygger i disse dager opp en egen avdeling for å ivareta dette.

For å gi offentlige virksomheter den hjelp de måtte trenge, skal det etableres en faglig støttetjeneste i hvert fylke/region, som skal stå til rådighet for både statlige og kommunale virksomheter.

I april la Regjeringen frem de første miljøkriteriene for offentlige innkjøp. Les renholdskriteriene her.

"
Powered by Labrador CMS