Undervisningsbygg Oslo satser på inneklima

Undervisningsbygg har i mangeår jobbet med å bedre inneklimaet i Osloskolene.  En av satsningene i er såkalt klimaskjerm av skolebyggene.

Publisert

Dette er et av tiltakene som Undervisningsbygg nå jobber med i følge nettstedet til Oslo Kommune. Prioriteringen av dette arbeidet blir gjort i nært samarbeid med Utdanningsetaten.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Vil bedre inneklima

Store beløp og ressurser er brukt på å bedre innklima til Oslos elever.Klimaskjerm vil si at fasader, tak og vinduer blir rehabilitert og skiftet ut etter behov. I tillegg innebærer klimaskjerm avrenning av takvann og drenering av bunnen rundt skolebyggene. I praksis betyr dette at man skreller ned alt til "skjelettet" for så å bygge det opp igjen.

Hindre sopp og råte

Hensikten med å prioritere klimaskjerm er å skape tette bygg for å hindre at det lekker inn vann og fuktighet, som igjen kan være grunnen til sopp og råte - to av hovedårsakene til dårlig inneklima, skriver de.

Mer om prosjektet kan du lese her

"
Powered by Labrador CMS