Fagforbundets logo

Fagforbundet raser mot innemiljøstandarden

Fagforbundet har fått mange negative reaksjoner på det de betrakter som aggressiv markedsføring av innemiljøstandarden som MSO og JOBO står bak, og på måten de henvender seg til Fagforbundets medlemmer ved å rakke ned på NS INSTA 800

Publisert

MSO (Miljøservicelederens Organisasjon) / JOBO personutvikling er selgere, som med aggressive metoder prøver å tjene store penger på sine produkter ved innsalg til norske kommuner. Konseptet deres lover mye og er kostbart, skriver fagforbundet på sin hjemmeside.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

MSO mener at Fagforbundet kommer med feilinformasjon som du kan lese mer om her. INSTA 800 ødelegger for renholdsbransjen.

Slakter NS INSTA 800

Avdelingsleder for seksjon samferdsel og teknisk hos Fagforbundet Gry Bjørnstad forteller at de henvender seg direkte til tillitsvalgte for å fremme produktet sitt.

-Informasjonen de går ut med er hvor dårlig NS INSTA 800 er, forteller Bjørnstad.

Blant grunnene til at Fagforbundet nå reagerer er at de selv ønsker at medlemmene skal ta i bruk en eneste godkjente standarden som er nettopp NS INSTA 800

INSTA gir felles spilleregler

- Vi ønsker at våre medlemmer skal være sikret ved konkurranseutsetting, og det er de best ved å bruke INSTA 800. Fordi da har vi felles spilleregler, uttrykker Bjørnstad.

Ifølge Fagforbundet er det å henvende seg til direkte til tillitsvalgte er en helt uvanlig måte å selge et produkt på.

Og at mange av dem som får henvendelsen ikke jobber med renhold.

Ubrukelig standard for renholdsbransjen

I disse henvendelsene fremstilles den nordiske standarden som ubrukelig i forhold til MSO egenlagde Innemiljøstandard.

Det provoserer styremedlem i seksjon samferdsel og teknisk hos Fagforbundet Unni Myrvold.

- For det første så sammenlikner de sitt eget produkt med en nordisk standard som har blitt til ved et bredt norsk og nordisk samarbeid, forteller Myrvold.

Fagforbundet var selv med i utarbeidelsen av NS INSTA 800.

I komiteen sitter det deltakerne fra arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden, forskingsmiljøer, leverandører og flere andre fra renholdsbransjen.

NS INSTA 800 er den eneste godkjente standard for måling av rengjøringskvalitet. Komiteen arbeider etter konsensusprinsipp, og kun da blir en standard godkjent av Standard Norge.

Analyse av insta standarden

I henvendelsen til Fagforbundets medlemmer kommer MSO og JOBO med en analyse av INSTA.

- For det første er analysen kun en nedrakking av den etablerte standarden INSTA, og det opplyses heller ikke hvem det er som har utført analysen, reagerer Myrvold.

Hun legger til at det er normalt å si noe om hvilke metoder man analyserer etter og hvordan resultatene vektes opp mot hverandre.

Innemiljøstandarden svekker renholdsfaget

Når det gjelder standarden til MSO så beskriver hun den som en kokebok og ikke som en standard.

- De blander inne mye her som ikke hører hjemme i en standard, både om arbeidsmiljø, visjoner og HMS.

- Den forteller om hvor, når og hvordan de ansatte skal utføre en jobb. I disse dokumentene skal renholderen nærmest redde verden, oppdra alle, og å være miljøforkjempere, forteller hun, og renholdsfaget kommer helt på sidelinjen.

Flere sykemeldte av MSO standarden

Tilbakemeldinger fra Fagforbundets tillitsvalgte i kommuner der MSO har vært eller er innført, tyder på stor bekymring på det menneskelige plan, da mange opplyser om store krav og nedvurdering av den kompetanse man har tilegnet seg enten gjennom et langt yrkesliv, men også formell kompetanse.

- Mange av våre medlemmer har blitt sykemeldte som et resultat av umenneskelige krav. De har meldt om lettelse når konseptet har blitt forlatt, noe som er skjedd flere steder, påstår hun.

Jobber imot renholdsfaget

Hun reagerer også på at JOBO personutvikling som holder kurs i forbindelse med MSOs verk ikke har respekt for fagbrevet som renholdsoperatør.

- Blant annet har de kursbetegnelser som VKI, VKII og Grunnkurs i renhold. Dette er igjen å kjempe mot det etablerte.

Ville ikke delta i felleskapet

Men det må vel være greit å være uenig i det etablerte?

- Ja, selvsagt er det greit. Men to ganger har MSO og JOBO blitt invitert til å delta i utformingen av NS INSTA 800, fordi de har så mange synspunkter om det. I begge tilfellene har de takket nei til å bidra til en felles standard.

- Det er greit å være uenig i det etablerte, men da må man ha vilje og evne til å delta i debatten og tilføre andre sine synspunkter. Ingen blir klokere av å diskutere med kun seg selv. Slik som Steinar K. Nilsen framholdt i sin artikkel i Renhold: ". da forsvinner vel eksistensgrunnlaget til MSO og JOBO" avslutter Myrvold.

Det lykkes oss desverre ikke å komme i kontakt med JOBO personutvikling for en kommentar på saken.

MSO sitt svar til Fagbundets utspill kan du lese her.

Diskuter saken her

"
Powered by Labrador CMS