Vil forenkle HMS-forskrifter

Arbeidstilsynet foreslår å slå sammen 47 forskrifter i arbeidsmiljøloven til seks etter en gjennomgang av HMS-regelverket. Nå sendes forslaget til høring, med frist 15. september.

Publisert

Direktoratet for arbeidstilsynet har sammen med partene i arbeidslivet gjennomgått forskriftene til arbeidsmiljøloven. Målet er å få en bedre og mer helhetlig struktur på HMS-området. Dette skal skje ved å:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

slå sammen bestemmelser som regulerer samme forhold

foreta nødvendige materielle endringer som følge av at bestemmelser er foreldet ol., eller som anses hensiktsmessig for å kunne tilpasse regelverket til den nye strukturen

foreta endringer som følge av ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006

etablere sporbarhet i forhold til gjeldende regelverk

Den foreslåtte nye strukturen har seks forskrifter til arbeidsmiljøloven på HMS-området. Totalt er 47 av Arbeidstilsynets forskrifter omfattet av denne høringen.

Arbeidstilsynet har laget en oversikt over høringsbrev, høringsinstanser og de nye forskriftene. Den kan du finne på nettsiden:

http://www.arbeidstilsynet.no/c26979/artikkel/vis.html?tid=28962&strukt_tid=26979

"
Powered by Labrador CMS