svane
svane

Skjerper krav til svanen

Nordisk Miljømerking har utarbeidet nye miljøkrav til svanemerkede rengjøringsmidler. Kravene er ute på høring.  

Publisert

Forslag til nye, reviderte miljøkrav for svanemerkede rengjøringsmidler er nå utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Arne Godal ved Miljømerking i Norge.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De største endringene som foreslås i dette høringsutkastet er:

Forbud mot stoff klassifisert som de mest miljøfarlige (R50/53) og mot CMR-stoff (stoff som kan forårsake kreft, er mutagene eller er reproduksjonstoksiske).

Strengere krav til allergifremkallende stoff.

Tillatt mengde av stoff klassifisert som R51/53 og R52/53 er strammet inn.

Definisjonen av produktets giftighet og nedbrytbarhet er relatert til den europeiske DID-listen, og grensen er skjerpet.

Høringsfristen er satt til den 27. juni 2007For mer informasjon se her

"
Powered by Labrador CMS