Klokkestyrt hverdag (Colourbox)
Klokkestyrt hverdag (Colourbox)

Helsefarlig 24-timers samfunn

Det åpne samfunn, heldøgnssamfunnet, er en fare for folks helse og sosiale liv. Skiftarbeid og altfor lange arbeidsdager øker risikoen for søvnforstyrrelser, hjerteproblem og andre plager viser finsk forskning, skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt på sin nettside.

Publisert

En fungerende arbeidstidsløsning forutsetter et helhetssyn som tar hensyn til faktorer som helserisiko og muligheten til å få arbeid og privatliv til å passe sammen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det finske Arbetshälsoinstitutet har nylig gitt ut eksempler på fungerende arbeidstidsløsninger basert på ny forskningsfunn. De beskriver hvordan man går frem for å utvikle arbeidstidsarrangement som fungerer.

Den finske forskningen tar opp ulike måter å forebygge trøtthet og ulike metoder å opprettholde årvåkenheten under arbeidet. Undersøkelsen viser også at fleksible arbeidstider utviklet i samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten forebygger stressrelaterte lidelser.

Mer om saken på STAMIs nettside

"
Powered by Labrador CMS