Evy Opheim

Overskudd gir fagbrev

Tre år med omstilling, innføring av tørrere metoder, og NS INSTA 800 har gitt et betydelig overskudd. Det skal komme renholderne til gode.

Publisert

For det er som renholdssjef i Ringsaker kommune Evy Opheim sier, det er sammen - som et stort team - at kommunes renholdsavdeling har fått til resultatene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Penger de har spart for kommunen, skal tilbake til de som har spart dem som belønning for god innsats.

- Med dette overskuddet vi har fått til, så vil blant annet alle ansatte som ønsker det få et tilbud om å ta fagbrev, smiler Opheim.

Fagbrevkampanje Til sammen har de spart 16 millioner på tre år. I fjor gikk avdelingen med over 600 000 i overskudd. Det skal brukes til driftstiltak som oppgradering av renholdsutstyr og maskiner, økt satsing på mattesoner i inngangspartier for å redusere smuss, og tiltak for å styrke fagmiljøet med blant annet en intern fagbrevkampanje.- I dag er det cirka 12 prosent av de ansatte som har fagbrev. Nå håper vi at det flere som benytter muligheten til å få tatt fagbrevet, alle som vil skal få utdanningsstøtte av oss. Å klare å gjennomføre nye metoder, og sparetiltak er ingen one mans show, derfor er det viktig at disse pengene kommer tilbake til renholderne.Rådmannen lar resultatenheten Renhold beholde 90 prosent av overskuddet.

Teamarbeid Kommunens renholdsavdeling har til sammen 170 ansatte fordelt 98 årsverk. Ringsaker er landets største innlandskommune, med 32 000 innbyggere fordelt på et område som grenser til Lillehammer i Nord og Hamar i sør.

- Vi er spredd over store områder, så det krever en del felles tiltak for å få til et skikkelig godt samarbeid og samhandling mellom alle, sier Opheim.For å få oppsiktsvekkende resultater så er der mye mer enn knallhard økonomistyring som skal til.

- Vi har alle jobbet bevisst med godt samarbeid, tett oppfølging og tiltak for et godt arbeidsmiljø. Du når ikke resultater uten dette, mener hun.

Handler om folk Å lede renhold, handler først og fremst om å lede folk. Hvis du ikke har med deg dine ansatte, så får du heller ikke til noe. Renholdsenheten i Ringsaker har i en gjennomført medarbeidertilfredshetsmåling fått svært høye skår på å være den enheten som er mest stolt av de gjør.- Vi er rett og slett de stolteste i kommunen, forteller renholdssjefen.De har også oppnådd gode resultater på brukertilfredshet. Noe som gjør dem enda stoltere.

Mest effektive

For ikke lenge siden fikk enheten offentlig skryt av ordføreren i en lokal avis, der de ble utpekt som de beste på effektivisering innad i kommunen. De har klart å bli enda mer effektive ved hjelp av å planlegge renholdet nøye, og revurdere renholdsressursene på de enkelte bygg.

- Det er ingen i enheten Renhold som er ansatt ved ett enkelte bygg men arbeidsforholdet knyttet til selve enheten. Ved naturlig avgang av folk ser vi om det behov for omrokeringer eller å endre renholdsplanen.

Eget slagordAvdelingen har jobbet mye med samhold, og for å skape en felles tankegang. Det har resultert i slagordet/ visjonen Vi gir ren service. I tillegg har de innført felles like uniformer, fordi det er med å bygger en felles identitet.- Vi utfordrer til stadighet de ansatte til å tenke på stolthet, lagånd, å være inkluderende og å være positive miljøskapere.- Dette er med på å få oss til å jobbe i team. Når vi snakker om team, så mener vi ikke jobbe ved siden av hverandre. Men å jobbe sammen, avlaste hverandre, kunne jobbe variert og bidra i teamet på en god måte, sier Opheim.Resultatene de har fått, og måten de har fått dem til på er noe som kommunen ser på er mulig å få til også i andre enheter.

Mobilenhet

I likhet med andre i renholdsbransjen så sliter de også med rekruttering, og med å ha nok vikarer.

- Det har vi løst nå med ressurs team. Teamene skal være på to personer som reiser rundt i patruljebil og tar "svikt" ved sykdom og annet periodisk og tyngre arbeid. De blir på en måte fast ansatte vikarer.

Ikke rosenrødtEtter å ha fått frem mange av de gode tiltakene de har fått til, presiserer Opheim at alt er ikke bare rosenrødt i Ringsaker heller.- Vi har fortsatt en vei å gå til alt er på plass, men vi er absolutt på rett spor, sier hun.Frem til nå har de innført INSTA 800 på nær halve bygningsmassen. 100 % er selvsagt målet. De ansatte har tatt dette på en god en måte, og er positive til innføringen.

Teamleder Tove Palmer uttrykker at det er klart at det har vært en del usikkerhet rundt innføringen av INSTA og kvalitetsprofiler, men så fort de setter seg inn i det, ser de at det en myte at det skal være så komplisert.- De fleste opplever det som positivt, når det først er satt i system, uttaler Palmer.

Rett under rådmannenRingsaker kommune er en av de få kommunen i landet med to nivå modell, og som er organisert rett under rådmannen. Dette er en klar fordel mener renholdssjefen.- Da får vi anledning til å rendyrke det faglige, og det blir vanskeligere å gjøre oss til en salderingspost. Vi får større gjennomslagskraft når vi ikke er underlagt en bygg/eiendomsavdeling eller lignede.

Powered by Labrador CMS