Alt på ett sted for gjestearbeidere

Med det nye servicesenteret i Oslo trenger ikke utenlandske arbeidssøkere lenger løpe fra kontor til kontor for å ordne formaliteter. Dermed kommer de raskere i arbeid. Tiltaket skal dessuten bidra til ryddigere arbeidsforhold.

Publisert

Fire offentlige etater har gått sammen om servicekontoret som åpner 1. oktober på Tøyensenteret i Oslo:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Politiet, Utlendingsdirektoratet (UDI), Arbeidstilsynet og Skatteetaten.

Dermed har man samlet alt på ett sted, både når det gjelder informasjon og søknader.

Servicekontoret vil tilby disse tjenestene:

  • Førstegangs arbeids- eller oppholdstillatelse.
  • Fornyelse av arbeids- og oppholdstillatelse.
  • Skattekort.
  • D-nummer.
  • Informasjon om alt innenfor de fire samarbeidende etatenes ansvarsområder.

Fem virkedagerAmbisjonen er at brukerne skal motta arbeids- og oppholdstillatelse og skattekort innen fem virkedager.

Senteret skal også kunne ta imot og videreformidle søknader om forhold som ikke kan behandles der.

Informasjonen skal tilbys på norsk, engelsk og polsk. Senteret skal dekke hele Norge.

Applaus fra NHOTiltaket høster ros fra Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO:

- Vi applauderer alle tiltak som kan bidra til å få kvalifiserte, utenlandske arbeidstakere raskt i jobb, sier direktør for arbeidslivspolitikk, Sigrun Vågeng.

- Dette er et viktig skritt for å imøtekomme næringslivets ønske om å korte ned på saksbehandlingstiden. Det har stor betydning, ikke minst fordi arbeidsinnvandring er blitt en vesentlig kilde til å løse det umiddelbare behovet for arbeidskraft, fortsetter NHO-direktøren.

Mer på ønskelistaMen selv om hun anser senteret som et skritt i riktig retning, ønsker hun flere tiltak.

- NHO har flere ganger bedt om at bedrifter skal kunne forhåndsgodkjennes, slik at kvalifisert arbeidskraft kan starte i arbeidet allerede mens saksbehandlingen pågår. Det gjenstår fortsatt.

- La bedriftene godkjenne arbeidsinnvandrere på ledernett.no

"

Enklere hverdagArbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har også store forventninger til det nye tiltaket:

- Et felles servicesenter vil gjøre hverdagen enklere både for arbeidsinnvandrere og for arbeidsgivere som ønsker å rekruttere utenlandsk arbeidskraft, sier Hanssen.

Hindre dumpingStatsråden ser servicekontoret også som et bidrag i kampen mot sosial dumping, svart arbeid og uryddige arbeidsforhold:

- I et moderne, norsk arbeidsliv kan vi ikke tolerere sosial dumping og dårlig behandling av arbeidstakere - uansett om de er fra Polen eller Norge. Senteret vil bidra til å motvirke dette gjennom bedre informasjon til både arbeidstakere og arbeidsgivere, uttaler Bjarne Håkon Hanssen.

Powered by Labrador CMS