Ledere
Ledere

Gode ledere gir mindre sykefravær

Korttidsfraværet synker når ledelsen skjerper seg, viser ny studie.

Publisert

Ansatte med sjefer som får gode skussmål for sine lederferdigheter, er mindre borte fra jobb enn de som ikke er så fornøyd med sjefene sine, skriver Aftenposten.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Klar sammenheng mellom lederskap og korttidsfravær

Sammenhengen mellom lederskap og korttidssykefravær er tydelig, ifølge en undersøkelse gjort blant ledere ved Ullevål universitetssykehus (UUS).

Sjefen gjør de ansatte gode - eller omvendt

Men om det er sjefen som gjør de ansatte gode eller omvendt, gir ikke studien noe svar på.

For det er ikke nødvendigvis sjefen som bør få æren for et lavt korttidsfravær.

Det kan like gjerne være de ansatte som gjør sjefen god, for eksempel ved at han eller hun slipper å bruke tiden på fraværsproblematikk, og kan heller vie seg til andre lederoppgaver, skriver avisen.

Flere mulige sammenhenger

I rapporten til studien pekes det på flere mulige sammenhenger:

• Gode ledere har en positiv påvirkning på sykefraværet blant underordnede, enten direkte eller indirekte ved å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

• Sykefraværet påvirker lederferdighetene, enten direkte eller ved at fravær påvirker arbeidsmiljøet: Sjefen blir kort og godt en bedre leder i avdelinger med lite fravær.(Aftenposten)

Powered by Labrador CMS