Glassmaleri 4

Feil ren­gjø­ring øde­la kir­ke

Et­ter brann­til­løp skul­le Her­nes kir­ke ren­gjø­res. Ren­gjø­rin­gen før­te til at ma­lin­gen rant av veg­ge­ne, og mur­pus­sen løs­net.

Publisert

Si­tua­sjo­nen oppstod til tross for at Riks­an­tik­va­ren ble råd­ført, og at ren­gjø­rings­by­rå­et fikk be­skjed om å bru­ke de mil­des­te me­to­de­ne un­der job­ben, mel­der Ha­mar Ar­bei­der­blad.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kir­ke­ver­gen for­tel­ler at ma­lin­gen rant av veg­ge­ne, mur­puss løs­net og det ble ty­de­li­ge skjol­der både veg­ge­ne i funkiskirken fra 30- tal­let.

300 000

Det er man­ge grun­ner til at det­te kan ha skjedd, me­ner han, og vil ikke leg­ge skyl­da på ver­ken Riks­an­tik­va­ren el­ler ren­gjø­rings­by­rå­et. Han ut­ta­ler til avi­sa at det er van­ske­lig å vite til­stan­den til gam­le veg­ger, og at det kan være man­ge grun­ner til si­tua­sjo­nen har opp­stått. Nå bru­ker kir­ken 300 000 på å pus­se opp og male veg­ge­ne.

Powered by Labrador CMS