HSHLOGO

Vil hjelpe familieeide bedrifter

Mange av renholdsbedriftene rundt om i landet er familieeide, nå ønskes de velkommen i nettverk.

Publisert

De fleste norske små- og mellomstore virksomheter i Norge er familieeide, melder HSH. Samlet anslås familievirksomhetene å utgjøre om lag 2/3 av alle virksomheter i Norge.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Blant renholdsbedriftene er familieeierskap den vanligste eierformen, og det er knyttet en del spesielle utfordringer til denne gruppen som vi ønsker å ta tak i . Generasjonsskifte er ofte familiebedriftens aller største utfordring, forteller bransjedirektør Heidi-Lill Mollestad Oppegaard.

Bedre rammevilkår I tillegg til å sette rammevilkårene for disse virksomhetene på den politiske dagsordenen så håper de å kunne bygge nettverk mellom medlemmer og andre interesserte. Bedriften trenger ikke å være medlem i HSH for å delta i nettverket.

- Mange av utfordringene er de samme uansett om du er renholdsbedrift eller ikke. Derfor har vi tro på å samle disse i et nettverk der de kan diskutere sine utfordringer, og lære av hverandre uavhengig av hvilken bransje de tilhører. Renholdsbedriftene som er medlem hos HSH har absolutt vist sin interesse for et slik fora, opplyser hun.

Mange forespørsler Mollestad Oppegaard forteller at en del av utfordringene er få familieeide virksomheter til å se hvilke utfordringer de står ovenfor.

Nettverk er derfor en spennende mulighet for virksomhetene til å komme sammen for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling som ellers er vanskelig.

- Vi får mange henvendelser fra denne gruppen, og mange av forespørslene dreier seg om generasjonsskifte og arvespørsmål. Det er en stor andel av våre medlemmer som er familieeide, påpeker hun.

Avskaffe formuesskatten Mollestad Oppegaard forteller at de jobber aktivt for en avvikling av formuesskatten i sin helhet, subsidiært på aksjer og annen næringsformue, som vil komme familiebedrifter til gode.

De arbeider også for å endre arveavgiften slik at den avvikles dersom bedriften blir i familiens eie.

Powered by Labrador CMS