Vaskedame lite cb857772
Vaskedame lite cb857772

Servicepersonell oftest utbrent

Mens vi ofte hører om presset som leger og sykepleiere blir utsatt for, er det få som snakker om kjøkken- og rengjøringspersonalet. Det er nemlig disse som blir aller sykest av jobben.

Publisert

Det er i helsesektoren vi finner den høyeste andelen personer med symptomer på utbrenthet. Det er imidlertid ikke helsepersonellet selv, men de som støtter helsepersonell som har størst risiko for å bli utbrent, viser en studie fra Karolinska institutet i Sverige.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ulla Peterson ved Karolinska institutet mener dette har sammenheng med at disse yrkesgruppene ofte befinner seg langt unna beslutningsprosessene, og at de dessuten ofte er i en truet posisjon, fordi de som regel er de første til å merke konsekvensene av budsjettkutt og nedskjæringer.

Petersons undersøkelse omfatter samtlige ansatte ved Landstinget i Kalmar Län og konkluderer med at leger, tannleger og andre i ansvarsposisjon rammes mest av utmattelse, noe som har sammenheng med stort arbeidspress.

Servicepersonalet, som har lite innflytelse, rammes derimot både av utmattelse og såkalt "disengagement" - de mister interessen for jobben og arbeidsoppgavene.

De som "bare" blir utmattet, som leger og tannleger, har langt lavere sjanse for å bli utbrente.

For de sistnevnte blir sjefene også lettere oppmerksomme på at de ansatte trenger støtte.

Les mer: LO

"
Powered by Labrador CMS