Astma
Astma

Astma koster milliarder

Astma som oppstår eller forverres på grunn av forhold på arbeidsplassen kostet samfunnet 1,9 milliarder kroner i 2005.

Publisert

I følge en artikkel skrevet av arbeidstilsynet er astma den mest utbredte arbeidsrelaterte lungesykdommen i vesten.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Prisen dette koster samfunnet er gjort av rådgiver Nils Henning Anderssen i Direktoratet for arbeidstilsynet, med utgangspunkt i en undersøkelse utført ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital.

Arbeidsrelatert astma er definert både som astma som skyldes forhold på arbeidsplassen og astma som forverres ved opphold på arbeidsplassen selv om sykdommen opprinnelig har oppstått utenfor arbeidsplassen, skrive arbeidstilsynet.

Årsakene til sykdommen kan være allergi og skadelig påvirkning fra pustelufta. Arbeidsatmosfære som av en eller annen grunn er forurenset, er en typisk årsak til arbeidsrelatert astma.

Å holde arbeidsplassen ren og sørge for ren luft er en investering, og investeringer på arbeidsplassene som kan føre til at astmatilfeller ikke oppstår, sammen med tiltak som kan gjøre dem som allerede har fått sykdommen i stand til å arbeide, vil ha stor samfunnsøkonomisk effekt.

En eller annen form for allergi mot støv og gass er vanlig utløsende årsak til astma. Sykdommen har også sammenheng med stress og fysiske anstrengelser og alle slags kombinasjoner av disse faktorene.

Det viktigste tiltaket for å unngå at det oppstår nye tilfeller, er alminnelig godt renhold og ren pusteluft.

Dette hjelper også mot forverring av tilstanden til dem som allerede har utviklet sykdommen. Likevel er det ikke enkelt å påvise konkret hvilke faktorer som må fjernes. Alt tyder på at årsakene er svært sammensatt.

Les mer hos www.arbeidstilsynet.no

"
Powered by Labrador CMS