Even Hagelien (bredde)
Even Hagelien (bredde)

Bemanningsbransjen vil hjelpe UDI

Bemanningsbransjen kan hjelpe til med saksbehandlingen slik at gjestearbeidere fra utlandet kommer raskest mulig i jobb i Norge. Det mener SBL, som inviterer myndighetene til dialog om bransjens rolle i forbindelse med arbeidsinnvandring.

Publisert

Utspillet fra Servicebedriftenes Landsforening (SBL) kommer delvis som et et svar på HSHs forslag om at bedriftene selv kan stå for deler saksbehandlingen når de henter inn utenlandsk arbeidskraft, melder nettstedet ledernett.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Les også: - La bedriftene godkjenne arbeidsinnvandrere

Næringslivet klager over at det i dag tar for lang tid å få sakene gjennom hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

" Kompetent bindeleddMen i stedet for at hver enkelt bedrift skal betros UDIs saksbehandlingsoppgaver slik HSH foreslår, mener SBL at bemanningsbransjen kan fylle denne rollen, som et kompetent mellomledd mellom UDI og bedriftene.

- Vi er tilhengere av en forenkling i forhold til dagens situasjon, men det må gjøres på en skikkelig måte, ikke minst for å forhindre at vi åpner for mer sosial dumping, sier fagsjef Even Hagelien i SBL Bemanning til Ledernett.

- Dersom UDIs oppgaver skal delegeres til hver enkelt bedrift, mener vi at myndighetene står overfor en nærmest umulig kontrolloppgave, fortsetter han.

Seriøs og kompetent bransjeHan mener det er en bedre ide å samarbeide med bemanningsbransjen enn å delegere til hver enkelt bedrift. Bransjen har allerede viktig kompetanse i forhold til arbeidsinnvandring, og det blir færre aktører å forholde seg til for myndighetene.

- Vi ønsker å synliggjøre at det finnes en seriøs bransje som allerede i dag spiller en stor og viktig rolle når det gjelder å hente personell fra utlandet til Norge, sier Even Hagelien.

Foreløpig har ikke SBL gjort annet enn å gi Arbeids- og inkluderingsdepartementet et innspill som inviterer til videre dialog om hvilke konkrete oppgaver bemanningsbransjen kan påta seg for å forenkle prosedyrene med å få arbeidsinnvandrere i jobb.

Offentlig godkjenningSBL ser forslaget sitt i sammenheng med myndighetenes arbeid for å lage en offentlig godkjenningsordning for bemanningsbransjen. Derfor mener organisasjonen at tiden er riktig for å drøfte hvilke samfunnsoppgaver bemanningsbransjen skal ha.

Even Hagelien håper at det vil bli lagt fram et høringsforslag om den offentlige godkjenningsordningen i løpet av høsten.

Les også: Arbeidskraft-mangel sinker bedriftene

"
Powered by Labrador CMS