Sykelig opptatt av fravær

LEDER: «Det er fullt mulig å ha lavt sykefravær – selv i vår bransje.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 6/2017

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Renholdsbransjen er tradisjonelt sett en bransje med høyt sykefravær. Mye av årsaken er at renhold har vært et fysisk tøft yrke, som byr på store belastninger for rygg, nakke og skuldre. Men med nye, mer moderne og ikke minst ergonomiske metoder skulle mye være lagt til rette for å få ned sykefraværet. Dessverre opplever ikke alle det slik. For mange har fortsatt altfor høyt sykefravær, og når man skal forklare/forsvare det, så trekkes det bare på skuldrene og sies at slik har det alltid vært i vår bransje. Ja, det er i og for seg delvis riktig, men det er fullt mulig å ha lavt sykefravær – selv i vår bransje. Vi har en rekke eksempler på at systematisk, prioritert og riktig arbeid for å få ned sykefraværet gir resultater.

Vær gjerne sykelig opptatt av å få ned fraværet, og rett blikket mot nærvær. Ved Stavanger Universitetssykehus jobber de godt med sykefraværet. De er offensive som arbeidsgiver og aktive for å få arbeidstakere tilbake i jobb, og arbeider målbevisst med å følge opp og forebygge fravær. Ved sykehuset er det helt klare rutiner om du er borte fra jobb. Da holder det ikke sende en tekstmelding, e-post eller gi beskjed til en kollega. Er du syk, så skal du ringe din nærmeste leder. På den måten får arbeidsgiveren en indikasjon på om sykdommen er arbeidsrelatert eller om den er noe så enkelt som for eksempel en forkjølelse.

Dermed oppretter arbeidstaker og arbeidsgiver en umiddelbar kommunikasjon i fraværstiden, og sykehuset er opptatt av å holde tett og god dialog med den syke. Kanskje kan det være arbeid som tilrettelegges, så medarbeideren kommer raskere tilbake på jobb.

Samtidig ser arbeidstakeren at lederen bryr seg. Og nettopp det å bry seg, ta fraværet på alvor, legge til rette og ikke bare slå seg til ro med at høyt sykefravær er normalt i denne bransjen, er noe av nøkkelen til å få ned fraværet. Men hvis det ikke er så farlig, så må du ta konsekvensene av det.

Lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 6/2017

Les mer om bladet her

Powered by Labrador CMS