På tide med mer kjemi

LEDER: «Renholdsnytt sitter ikke med svaret, men ønsker å stille det upolitiske spørsmålet om reduksjon av kjemibruk er gått for langt?»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 2/2017

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Vi ligger på sykehus for å bli friske, men dessverre er det slik at enkelte opplever å bli sykere. Undersøkelser viser nemlig at det er en fare for å få infeksjoner du ikke hadde ved innleggelse.

Årsaken til det er nok sammensatt. Blant annet har mange sykehus et pasientpress som bidrar til at smittsomme pasienter blir flyttet rundt fra rom til rom, eller fra avdeling til avdeling. På den måten øker selvsagt smittefaren. Dette er en risiko som bør tas på større alvor. Det er ikke realistisk å tro at risikoen kan elimineres, for en viss fare for å bli smittet vil det alltid være. Likevel tror vi det er mer å gå på i det forebyggende arbeidet.

Renholdsnytt besøkte nylig et tysk sykehus. Selv om de aller fleste norske sykehus jobber grundig og har gode rutiner når det gjelder smittevern, tror vi at mange har noe å lære av hvordan de jobber ved for eksempel Ilmtalklinik, nord for München.

Første bud er at godt renhold starter med rene rengjøringstekstiler. Og da ikke bare tilsynelatende rene. Vi har ikke fagkompetanse til å gå god for påstandene Pamela Günthner, diplomingeniør i hygieneteknikk, kommer med. Men vi har ingen grunn til å betvile hennes påstander om at det gir en falsk trygghet å oppbevare mopper kjølig. Hun påpeker også at vi i Norge er for opptatt av å rengjøre uten kjemi.

Mange tror dessuten at mikrofiber er det eneste saliggjørende. Det er ikke uten grunn at enkelte sier at den norske renholdsbransjen har mikrofeber.

Renholdsnytt sitter ikke med svaret, men ønsker å stille det upolitiske spørsmålet om reduksjon av kjemibruk er gått for langt? Dette gjelder i og for seg ikke bare på norske sykehus, men innen renhold generelt.

Lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 2/2017

Les mer om bladet her

Powered by Labrador CMS