Renholdsnytt 6/2020 er ute nå

I Equinor har renholderne 12 timer lange arbeidsdager, og vær og vind kan snu opp-ned på dagens planer. På de minste plattformene driftes mannskapshotellet uten egen leder offshore.

Renholderne driver en av landets største hotellkjeder med ca 11 000 tilgjengelige senger:

– Vi er nok den fjerde eller femte største hotelldriveren på overnattinger i Norge. Alle personene skal dessuten fraktes til og fra «hotellet» med helikopter. Det blir mye logistikk, så det er viktig at alle kan sitt fag, sier Jan Olaf Sevland i Equinor.

I Renholdsnytt 6/2020 kan du lese mer om renholdernes hverdager offshore. I tillegg finner du dette:

Da verden kom inn i hjemmet

LEDER: «Når ledelse av fremtidens renhold er tema i webinarer, er det særlig to ord som går igjen: fleksibilitet og innovasjon»
Les lederartikkelen her

Tenker dypt om stein

Ved å gå i dybden håper det østerrikske selskapet Finalit å knekke nøtta rundt et seiglivet problem: Misfargingen av Carrara-marmoren i Operahuset i Oslo.

Slik fjerner du spritflekker

De allestedsnærværende spritdispenserne har for lengst gitt renholdere en gjenstridig utfordring.

Pandemien har gjort hele bransjen synlig

Pandemien har gjort samfunnskritiske funksjoner mer synlige, spesielt nå når virus er blitt en del av vår hverdag.

Johnny Haugland, Ren Fordel

Bruk «forsterket renhold»!

Ord som «smitterenhold» og «smittevask» brukes nå på ulike måter i bransjen. Det kan være på sin plass med en opprydning i begrepsjungelen.

Kjør gode prosesser ved oppsigelse

Sykefravær er et ømtålig tema i Norge, og i særdeleshet ved mistanke om at fraværet ikke er legitimt. Ikke desto mindre er det et lederansvar å ta tak i problemet.

Amsterdam fra hjemmekontor

Intercleans store renholdsmesse er vanligvis en stor happening, men organisatorene gjorde sitt beste for å skape en digital erstatning.

Interaktiv renholdsmesse

Det er ikke bare Amsterdam som prøvde seg med digital messe i år. Allerede i oktober var britiske Cleaning Interactive ute med «sin versjon».

Portrettet: Kvalitet og innovasjonskraft

Formelt kom Ingeborg Malterud inn i renholdsbransjen 1. mai. Hun har en av bransjens mest profilerte jobber, men så langt har det meste foregått på videomøter.

Mange tråder i skjønt samspill

Datecs & NFSRs samarbeidskonferanse ble noe mye mer enn et plaster på såret for alle som hadde ønsket seg en fysisk konferanse.

Kronikk: Helter både før, under og etter korona

Våren 2020, da korona-situasjonen sto på som verst, hadde jeg praksisplass hos rengjøringsselskapet Conluo. Under studieløpet mitt på Handelshøyskolen ved OsloMet har vi i 4. semester en praksisperiode på ni uker hvor formålet er å knytte utdanning og arbeidsliv tettere sammen. Flere av mine medstudenter mistet sin praksisplass grunnet permitteringer. Men jeg fikk gjennomført praksis, for rengjøringsselskapet hadde mer enn nok å gjøre.

Marie Hals Helgesen, avgangsstudent på Bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet, OsloMet

Brev fra leserne:

«Renhold er fortsatt sentralt i OsloMets FM-tilbud »

Ellen Nygard, fagansvarlig for studietilbudet i Facility Management på Handelshøyskolen ved OsloMet

Hverdagens helter

Mangt kan sies om året 2020 så langt, men at det er en gruppe i vårt samfunn som har fått mer oppmerksomhet enn noensinne, er helt klart. Gruppen jeg snakker om er renholderne.

Åshild staverløkk, rådgiver i Seksjon eiendom, Trøndelag fylkeskommune

Juss og arbeidsmiljø: Streikebryteri

Under en streik er frontene steile og interessemotsetningene mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden store. Ofte fremsettes det beskyldninger om streikebryteri. Mange av oss har en formening om hva streikebryteri er for noe, men arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden er også ofte uenige. Hva er egentlig streikebryteri og hva er konsekvensene av det?

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Advokat Tonje Thue Width, NHO Service og Handel

I tillegg finner du våre faste sider med:

Powered by Labrador CMS