Renholdsnytt 3/2020 er ute nå

Renholderne i Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon (DSS) har i flere år benyttet damprensere. Potai Dokke bruker damprens i områder som har forhøyet smitterisiko. Det rengjør godt og reduserer grobunnen for mikroorganismer. På de mest utsatte flatene brukes likevel desinfiseringsmiddel.

Publisert

– Etter at koronakrisen brøt ut, fikk vi tillatelse til å kjøpe inn kraftigere dampmaskiner med sug, og nå har vi en slik maskin i hvert av de 12 byggene vi har renholdsansvar for, sier seksjonssjef for Renhold og Miljø i DSS, Paulo Ruvina, i nyeste Renholdsnytt.

Under pandemien har mange ønsket å bruke desinfiserende midler til forebyggende renhold. Damprens fremstår som et godt alternativ. I Renholdsnytt 3/2020 kan du lese mer om damprens. I tillegg finner du dette:

Leder:
Hva vil fremtiden bringe?
« Holdningen om at alle kan vaske, bør en gang for alle ha blitt lagt død. Det er helt nødvendig med opplæring. Møterom, fellesarealer, resepsjonsområder, heiser, garderober, kantiner og toaletter er kritiske arealene med tanke på smittespredning, og kunnskapsrike renholdere vet hvordan dette skal håndteres.»
Les lederartikkelen her

Flere krever grønne rengjøringsmidler
– Skal du lykkes med kjemi i fremtiden, må du kunne levere miljøvennlig.

Robot med personlighet
Boss Europe har sikret seg agenturet på de spennende robotene LionsBot. Daglig leder Helge Mood tror likevel ikke at tradisjonelle gulvvaskemaskiner er på vei ut.

Entrematter og teknologi
Det som startet med fastmonterte matter for å stoppe smuss og fukt i bygg, har med tiden utviklet seg til å bli høyteknologisk – men med den samme grunnfilosofien.

Leverandør i krisetid
Kunnskapstørsten etter hvilke rengjøringsmetoder og -produkter som egner seg i koronatider, har endret seg nærmest fra uke til uke.

Vanndamp fremfor desinfisering
Under pandemien har mange ønsket å bruke desinfiserende midler til forebyggende renhold. Damprens fremstår som et godt alternativ.

Rydder med glimt i øyet
Det er ikke mye som kan provosere Marit Spicer. Om noe, så må det være folk som overlater til andre rydde etter seg.

Matter på vei inn
En god entreløsning kan redusere smussbelastningen med over 90 prosent, og dermed spare store kostnader for renhold og vedlikehold av bygningen.

Kontrollert tilbake til normalen
Når Norges Idrettshøgskole nå langsomt åpner opp etter nedstengningen, kreves det mye av både renholdere og utøvere.

Satser i Norge igjen
Etter 15 år i renholdsbransjen valgte Rune Solberg å si opp jobben som distriktssjef i Nilfisk for å etablereMaskinelt Renhold AS. Nå har han sikret seg agenturet på Wetrok i Norge.

Seks tiår i tro tjeneste
Da Dzelil Ajrulai gikk av med pensjon i mars, hadde han 43 år lykkelige år bak seg i ett og samme selskap.

Kronikk
Det viktige hvorfor
Et av undervisningens grunnspørsmål er hvorfor. Vel en uke etter at Norge stengte ned den 12. mars og håndteringen av Covid-19-pandemien hadde hele landets oppmerksomhet og myndighetenes samlede fokus, ble også renhold og vaskeri definert blant oppgavene som har en kritisk samfunnsfunksjon. Så kan man jo spørre seg: Hva har formidling av kunnskap og ferdigheter innenfor renholds- og vaskerifagene å gjøre med de sterkeste og mest inngripende tiltakene som Norge har hatt i fredstid?
Ellen Nygard, universitetslektor og fagansvarlig for studietilbudet i Facility Management på Handelshøyskolen ved OsloMet

Juss og arbeidsmiljø
Utbetaling av feriepenger ved permittering
Sommerferien står for døren og mange arbeidstakere venter på å få utbetalt feriepengene sine. Mange arbeidsgivere betaler ut feriepengene i juni måned og trekker samtidig arbeidstaker i lønn for feriedagene. Ved permittering vil det imidlertid ofte ikke være noen lønn å trekke av, noe som skaper utfordringer for arbeidsgiver. Hva gjør bedriften når en arbeidstaker er permittert, og lønnstrekket ikke kan foretas?
Advokatfullmektig Helle Olufsen, nho service og handel

I tillegg finner du våre faste sider med:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS