Renholdsnytt 3/2019 er ute nå

I denne utgaven finner du blant annet masse stoff fra den populære konferansen Bygg Ren Verdi, som ble arrangert for tredje gang i mai.

Publisert

I Renholdsnytt 3/2019 kan du lese om følgende:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Leder: Uproffe innkjøpere
«På tvers av alle bransjer opplever vi at det offentlige opptrår uryddig og bryter med anbudsreglene.»
Les lederen her

Avbrøt samarbeidet umiddelbart
SINTEF valgte å heve samarbeidsavtalen med Bygg & Facility Consult AS da de innledet et samarbeid med DNV GL om å tilby personsertifisering i NS-INSTA 800.

Jobber for nytt studium i FM og serviceledelse
FM-studiet på Handelshøyskolen ved OsloMet er i vansker, men gode krefter er i sving for utvikle et nytt utdanningstilbud som er skreddersydd mot å lede FMtjenester og service.

Konferanse: Bygg Ren Verdi

Stor bredde og givende foredrag
Den populære konferansen Bygg Ren Verdi (BRV) ble i mai arrangert for tredje gang, og deltakerne ga svært gode tilbakemeldinger på innholdet. Blant sakene i bladet er:

- Fire bedrifter blir til én

- Mye moro med vanskelige kolleger

- Jobb fram det beste i deg

- Angrep sykehus via urinalen

- Paneldebatt med gode innspill

- Hjelper unge til fast arbeid

- Gode rutiner rundt kjemikalier

Her kan du lese den fyldige omtalen av konferansen og foredragene + en rekke nyheter fra messen (PDF fra papirutgaven)

Tre kommuner ble til én
Kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke slo seg sammen 1. januar 2017. Hvilke fordeler ga det for renholdsenheten Miljørenhold? Enhetsleder Linda Randeberg forklarer at prosessen begynte i 2015 og pågår fortsatt. Hun er åpen på at det har gått litt opp og ned.

Hederspris til utrettelig innsats
Under konferansen Bygg Ren Verdi ble Trond Holm Johansen overrakt Renholdsnytts hederspris for 2019.

Portrettet:
Lærer av alt og alle
Er det én egenskap som virkelig særpreger Bojan Orelj, må det være ønsket om å finne ut hvordan ting fungerer.

Renhold er den tjenesten flest vil sette ut på anbud
Fersk Fafo-rapport viser at det er økende motstand mot å konkurranseutsette velferdsoppgaver. Halve bransjen jobber etter Svanemerket Svanemerkede rengjøringstjenester omfatter trolig over halvparten av rengjort areal og antall sysselsatte i privat sektor.

De små og de offentlige velger Miljøfyrtårn
Det er i hovedsak litt mindre private renholdsbedrifter som velger å sertifisere seg som Miljøfyrtårn, pluss et stort antall offentlige aktører.

Effektiv legionellasikring
Legionellasikring har tradisjonelt vært forbundet med mange oppgaver og høye varmtvannstemperaturer. Dette har vanskeliggjort gode løsninger for energisparing på varmtvannssiden.

Kronikk:
Bevisst useriøs, eller ubevisst udyktig?
For noen år siden dro artikkelforfatteren til Russland med den gode ide om å starte renholdsfirma. Etter noe famling i starten fant vi ut etterhvert hvordan reglene fungerer i det russiske forretningsliv, og vårt russiske rengjøringsselskap gjorde det etter forholdene rimelig bra. Vel, vi gjorde det så bra at selskapet havnet på en liste som man helst ikke ønsker å være på, sett med våre smått naive norske øyne.
Trond Husby, Cleaning.no

Kronikk:
Fasilitetsstyring med referanse til Jesu tid
En favoritt hos meg er Bibelens fortelling om Marta og Maria. Bibelfortellingen opplever jeg rommer visdom med overføringsverdi til mye i livet, også til profesjonen jeg tilhører.
Ellen Nygard, universitetslektor på Facility Management-studiet ved OsloMet

Juss og arbeidsmiljø:
Ny dom om betydningen av ansiennitet ved nedbemanning
Den 28. februar 2019 avsa Høyesterett dom i den såkalte “Skanska-saken”. Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelsene av seks arbeidstakere som ledd i en nedbemanning.

I tillegg finner du våre faste sider med:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Se hva vi skriver om her

Powered by Labrador CMS