NFSR nettverksmøte 25.03.2015
NFSR nettverksmøte 25.03.2015

NFSR inviterer til nettverksmøte

Norsk Forening for Service og Renhold inviterer, sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus, til lokalt nett­verks­møte den 25. mars 2015. Et spennende faglig program loves.

Publisert

Nettverks­møtet holdes hos HiOA på Kjeller, Kunnskaps­veien 55, og varer fra kl. 14.30 til ca. 18.00.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er ingen deltaker­avgift, men bindende påmelding innen 23. mars (se nederst). Last ned program hos NFSR, eller se hovedpunktene under:

Etter enkel bevertning går vi over på dagens tema, som er:

"
  • Instrumentelle måle­metoder brukt på TV og de brukt i virkeligheten
  • Bedriftspresentasjoner

Under nettverks­møtet vil tjeneste­leverandøren ISS dele erfaringer fra det massive media­trykket som reportasjen på «TV2 hjelper deg» utløste, etter å ha undersøkt renholdet ved ni Oslo-hoteller.

Vi fortsetter med oppfølgning av renhold: Rengjørings­kvalitet iht. NS-INSTA 800, visuell og instrumentell del. Ved Inger Dahl fra Ren Ekspertise.

Deretter får vi møte studenter fra det utgående husøkonom­studiet ved HiOa og det igang­satte Facility Management-studet. De beretter om: Hvorfor har bachelor­studenter ved studie­leder­området Facility Management et ønske om bedrifts­presentasjoner og kontakt med personer som jobber i bransjen?

Deretter kan deltakerne velge mellom to aktiviteter:

  • Leverandør­selskaper av total FM eller av enkelt­tjenester, og virksom­heter med alle støtte­funksjoner og service­tjenester i egen regi, presenterer seg for HiOA-studentene, med etter­følgende mingling med studenter som er på jobbjakt eller har praksis­behov.
  • Praktiske øvelser der vi utfører målinger i henhold til NS-INSTA 800, del D, av støv, hygieniske forhold (måling av mikro­organismer), friksjon, glans og overflate­motstand. Øvelsene ledes av Inger Dahl fra Ren Ekspertise, mens Øyvind Nordli fra Instrument­Companiet stiller med noen av instru­mentene til bruk under målingene, og er tilgjengelig for spørsmål vedrørende tekniske finesser.

Påmeldingsfrist: Mandag 23. mars kl. 12.

NB! bindende påmelding (viktig pga. mat- og rombestilling).

For påmelding, send e-post til Marianne Nygård på s187131@stud.hioa.no

For praktiske spørsmål / påmelding til bedriftspresentasjon, send e-post til Ellen Nygard på ellen.nygard@hioa.no

Powered by Labrador CMS