Hånd skade eksem utslett hud

Er hud­sykdom et problem for norske arbeids­takere?

Dette spørsmålet tar Statens arbeids­miljø­institutt (Stami) opp på sitt frokost­møte 15. oktober.

Publisert

Eksem, hud­irritasjon og utslett kan være veldig smerte­fullt for medarbeidere som opp­lever dette. Fore­bygging er derfor en viktig oppgave for arbeids­giverne. (Ill.foto: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Bakgrunnen er at det kroniske forløpet av arbeids­relaterte hud­syk­dommer resulterer i uheldige samfunns­økonomiske konse­kvenser på grunn av tapt arbeids­evne og uførhet.

Huden har med sine to kvadrat­meter en stor kontakt­flate. Faktorer i arbeids­miljøet, som kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og mekaniske ekspo­neringer, kan forårsake hud­plager som eksem, irritasjon og sykdom.

Daglig hud­kontakt med vann, rengjørings­midler, metaller, løse­midler, avfettings­midler, tørr luft, kulde, varme og mekanisk friksjon er typiske situasjoner som kan skape problemer.

Ofte ser man i forbindelse med debut av slike plager at det er bedring i ferier og helger, samt tilsvarende forverring når pasienten er i arbeid.

Arbeids­relaterte hud­sykdommer representerer i Europa opptil 30 prosent av de registrerte yrkes­sykdommene. Kostnadene er beregnet til å overstige fem milliarder euro per år i EU-området, gjennom tap av produktivitet.

Det har vært lite forskning på arbeids­relaterte sykdommer og hud. Nylig publiserte Stami data som tyder på at arbeids­relaterte hud­syk­dommer kan være en utfordring for norske arbeids­takere, spesielt for medarbeidere som jobber i våte yrker og i offshore­bransjen.

Stami har nylig publisert flere studier som bidrar til å identifisere betydningen av kjemiske og fysiske risiko­faktorer i arbeids­miljøet for hud­plager i den norske yrkes­befolkningen.

På frokost­møte den 15. oktober presenterer Stami resultatene fra disse studiene.

Les mer om seminaret hos Stami

Powered by Labrador CMS