penger-hus-bredde
penger-hus-bredde

Boliger for fremtiden 2015

Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF) arrangerer sin årlige konferanse for eiere og forvaltere som bygger, vedlike­holder og stiller boliger til rådighet i kommunene.

Publisert

Ill.foto av byggvedlikehold: Colourbox

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Årets konferanse arrangeres av NKF den 3.-4. februar 2014 i Bjørvika Konferanse­senter i Oslo.

Alle med ansvar, oppgaver og interesse innen feltet både lokalt og nasjonalt er invitert til å delta.

På programmet står:

"
  • Planlegging, gjennomføring og erfaring i bolig­forvaltningen
  • Grønn bygnings­teknologi – Muligheter og utfordringer
  • Befaring av spennende OBOS-prosjekter
  • Husleiekontrakter – få svar på dine spørsmål
  • Hvordan sikre kommunale bygg mot hærverk og brann
  • Boliger for personer med lav bo-evne / forsterkede boliger

Blant foredragene nevner vi:

  • Hvordan sikre kommunale bygg mot hærverk og brann. Forsterkede boliger
  • Effektivisering av eiendoms­drift og -forvaltning. Elektronisk produksjons­planlegging
  • Kartlegging av risiko med ikbygg.no

Les mer og påmelding: Boliger for fremtiden 2015

Powered by Labrador CMS