Høyskolen i Akershus

Høyskolen tilbyr en bachelorgrad i husøkonomi og serviceledelse.

Publisert

Her følger litt informasjon om studiet hentet fra Høgskolen i Akershus sin nettside.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

En bachelor i husøkonomi og serviceledelse gir grunnlaget for en spennende og variert karrière som leder. Som husøkonom eller serviceleder får du mange muligheter.

Tidligere studenter ved HiAk har ansvar for drift og service på boligrigger i Nordsjøen, på skip, for norske virksomheter i utlandet og ikke mist for helseforetak, offentlige institusjoner, serviceforetak og store bedrifter i Norge.

Hva er en husøkonom?

Husøkonom/serviceleder er en lederstilling innen miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter i privat og offentlig regi.

En husøkonom eller serviceleder står ansvarlig for store materielle verdier. Oppgavene til en husøkonom/serviceleder omfatter planlegging og koordinering av miljø- og vedlikeholdsoppgaver, har ansvar for drift og service, har oversikt over økonomi, innkjøp og personell i egen avdeling eller virksomhet.

Det legges spesiell vekt på at studentene får utvikle gode lederegenskaper i tillegg til fagkompetanse. Ansvar, integritet, motivasjon og etikk utgjør viktige deler av studiet.

I tillegg står en solid plattform av faglig kompetanse sentralt i utdanningen. En husøkonom/serviceleder skal kunne veilede sine medarbeidere og velge rett metode og verktøy for forskjellige oppgaver.

Viktige egenskaper for en husøkonom/serviceleder omfatter evnen til å skape trivsel på arbeidsplassen, ivareta sine medarbeidere og å se langsiktig og helhetlig på drifts- og serviceoppgaver.

Læring og arbeidsformer

Undervisningen omfatter forelesninger, oppgaver individuell veiledning, feltarbeid samt gruppe- og prosjektarbeid.

Underveis i studiet er det kontakt med bedrifter gjennom studiebesøk og feltoppgaver. Praktiske øvelser og forsøk foregår i laboratorier og verksteder.

"
Powered by Labrador CMS