Sikkerhetsjuss, paragraf
Sikkerhetsjuss, paragraf

Lovendringer for bedre sykefravær-oppfølging

Partene i arbeidslivet og regjeringen foreslår sanksjoner ved brudd på arbeidsgivers og arbeidstakers oppgaver.

Publisert

Under forhandlingene om ny IA-avtale ble partene i arbeidslivet og regjeringen enige om å se på tiltakene for å sikre en bedre oppfølging av sykefraværet. Forslaget regjeringen nå sender på høring inneholder forslag til sanksjoner ved brudd på arbeidsgivers og arbeidstakers oppgaver, skriver Absentia.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven er utformet for å sikre en bedre og mer effektiv sykefraværsoppfølging, med vekt på tidligere og tettere oppfølging av den sykmeldte og reelle sanksjonsmuligheter overfor aktørene, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Regjeringen ønsker også at oppfølgingsplaner skal utarbeides av arbeidsgiver og arbeidstaker senest innen fire uker, og at denne da skal sendes til sykmelder.

Videre skal dialogmøte 1 anvholdes senest innen 7 uker, og sykmelder skal delta i dialogmøte 1 med mindre arbeidstaker ikke ønsker, eller det ikke anses hensiktsmessig.

I tillegg skal ordningen med aktiv sykmelding avvikles.

Les mer om forslagene på Absentia.no

"
Powered by Labrador CMS