PetterFurulund
PetterFurulund

Krever opprydding hos tilsynsmyndighetene

– Tilsynsmyndigheter driver med forskjellsbehandling, vilkårlig bøtelegging og forhåndsdømming. Her trengs det en opprydding, sier adm dir Petter Furulund i NHO Service.

Publisert

– Våre medlemmer har den senere tid opplevd økende besøk og fokus fra forskjellige typer tilsynsmyndigheter. Dette er noe vi i den organiserte og seriøse delen av norsk næringsliv ønsker velkommen. Men dessverre ser vi stadig oftere eksempler på forskjellsbehandling, vilkårlig bøtelegging og forhåndsdømming, sier Petter Furulund til NHO Service sine nettsider.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Varierende praksis

Han fremhever fire områder hvor han mener det trengs en opprydding og presisering av bedriftenes rettsvern:

– For det første ser vi at samme tilsyn har ulik praksis fra region til region, for ikke å si fra saksbehandler til saksbehandler. Her synes det å mangle felles retningslinjer for hvordan man skal reagere på samme typen saker.

Det andre punktet Furulund peker på er det han kaller en vilkårlig gebyrfastsettelse fra Politiets side etter at Arbeidstilsynet har dokumentert brudd på arbeidsmiljøloven.

– Vår erfaring er at bedrifter som ikke har akseptert gebyrstørrelsen og søkt juridisk bistand, får gebyrene redusert til en brøkdel.

Dette mener Furulund er uholdbart både når det gjelder likhet for loven og vern av de som ikke er ressurssterke nok til å stå imot.

Informerer kunder og presse

– For det tredje ser vi at det foregår en forskjellsbehandling i bøtelegging på brudd på bestemmelser arbeidsmiljøloven i offentlig og privat sektor. Begrunnelsen er at de offentlige ikke har profittmotiv for å bryte lover og regler, sier Furulund og spør:

– Er det virkelig mindre alvorlig å bli skadet i det offentliges tjeneste enn hos private? Her forventer vi en likebehandling.

Det fjerde og siste punktet han trekker frem er at tilsynsmyndigheter i enkelte saker offentliggjør funn til presse, eller varsler kunder før det er endelig konkludert om avviket er reelt. Dette skader både omdømme og forholdet til kunder, understreker Furulund.

– Her må vi få en praksisendring og opprydding, slik at man er uskyldig til det motsatte er fastslått.

Les mer på NHO Service sine nettsider

NHO Service er arbeidsgiver for over 2000 bedrifter i servicesektoren, blant annet innenfor renhold, sikkerhet, bemanning og helse.

Powered by Labrador CMS