Kom i gang med elektronisk skattekort

Fra inntektsåret 2014 er papirskattekortet som vi kjenner det historie og erstattes av elektronisk skattekort. Skatteetaten oppfordrer alle arbeidsgivere til å prøve den nye ordningen så snart som mulig for å være  best mulig forberedt til første lønnskjøring i januar.

Publisert

Ordningen innebærer at arbeidsgiver må hente skattekort elektronisk for alle sine ansatte. Med elektronisk skattekort blir det slutt på tidkrevende manuell håndtering av skattekort, samtidig som tjenesten sikrer arbeidsgivere tilgang på oppdaterte skattekort for sine ansatte gjennom året.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Enkelt å ta i bruk

2013 har vært et frivillig prøveår for arbeidsgivere. De som har tatt i bruk den nye ordningen synes den er enklere og bedre en dagens manuelle ordning og for de fleste har overgangen til elektronisk skattekort vært problemfri.

Når ordningen blir obligatorisk for omlag 220 000 arbeidsgivere fra nyttår, må det likevel forventes at det kan bli noe ekstra pågang fra arbeidsgivere som trenger hjelp. Skatteetaten anbefaler derfor arbeidsgivere å teste ordningen allerede nå for å være best mulig forberedt.

- Erfaringsmessig kan ta litt tid å gjøre seg kjent med nye løsninger. Vi skal sørge for god informasjon og hjelp til alle som trenger det, også i januar, men for å få raskest mulig hjelp kan det lønne seg å prøve ordningen før nyttår. Fremover nå har vi bedre kapasitet til å hjelpe de som har spørsmål, sier Vibeke Fraenkl, prosjektleder for elektronisk skattekort i Skatteetaten.

Praktiske forberedelser

Det er lagt mye arbeid i å utvikle en brukervennlig og enkel tjeneste. Det er likevel lurt å gjøre noen praktiske forberedelser.

- Et nyttig tips er å sørge for at medarbeidere som skal hente skattekortene elektronisk har nødvendige tilganger i Altinn, samt å sette seg inn i hvordan ordningen fungerer i det enkelte lønnssystem. Enkelte arbeidsgivere kan også være mindre kjent med elektroniske løsninger, og trenger derfor litt mer tid på å sette seg inn i hvordan tjenesten fungerer, sier Fraenkl.

Slik gjør du det:

- Har du lønnsystem kan du kontakte din leverandør for å få mer informasjon om hvordan du skal forholde deg til elektronisk skattekort.

- Kjører du lønn selv uten å benytte lønnsystem kan du hente skattekort for dine ansatte direkte fra www.skatteetaten.no/ekort. Her kan du hente skattekort for inntil 10 ansatte om gangen. Tjenesten krever innlogging i ID-porten

- Har du regnskapsfører så kan denne hente skattekort for dine ansatte

- Har du arbeidstakere som benytter tabellkort må du som arbeidsgiver avklare om du er hoved- eller biarbeidsgiver.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, se skatteetaten.no/ekort for mer informasjon.

Powered by Labrador CMS